Image Alt

Without Sidebar

Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy se 18. ledna 2024 konala v Praze . Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost. Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů po obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS a

  Společná „bezhraniční“ zdravotnická péče, interkomunální spolupráce obcí v mikroregionu nebo inovativní přístupy v oblasti udržitelných energií. S velkým zájmem kvitovala taková témata včerejší exkurze do rakouského příhraničí, kterou pro jihočeské starosty zorganizoval Euroregion Silva Nortica Jižní Čechy-Waldviertel. První příjemné překvapení přinesl hned první bod exkurze: návštěva zdravotnického centra Healthacross MED Gmünd, které se nachází pár metrů za česko-rakouskou hranicí. Na užitné ploše 665 m² se kromě společné recepce nachází jedenáct ordinací, dvě velké terapeutické místnosti, pokoj pro jednodenní hospitalizaci, infuzní místnost, společenská místnost a samostatný příjem pro pacienty dopravené záchrannou službou. Podle slov manažera MED centra Manfreda Mayera tvoří základní nabídku

  V pondělí 27. listopadu 2023 se konalo jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica v Lázních Aurora v Třeboni. Na programu bylo dokončení příprav exkurze českých starostů na zajímavé projekty v Rakousku. Dne 29. listopadu totiž proběhne exkurze v centru Health across MED v Gmündu, v mikroregionu Lainsitztal (údolí Lužnice) na téma interkomunální spolupráce a v Großschönau si účastníci exkurze prohlédnou Slunečný svět. Hlavní částí programu bylo projednání stavu přípravy realizace společných projektů, které byly podány do programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 a které budou projednávány programem Interreg v příštím týdnu ve dnech 5.-6.12.2023 v Bad Leonfeldenu. Jedná se především o přípravu

  Finišuje příprava Fondů malých projektů. Po dohodě politických reprezentací bude Správcem pro Fond malých projektů people to people Jihočeská Silva Nortica a pro Fond malých projektů kultura a cestovní ruch Euroregion Pomoraví, tento fond bude i investiční. Na FMP people to people je celkem určeno cca 6,493 miliónů € a na FMP kultura a cestovní ruch 2,150 miliónů €. Bude možné předložit malý projekt s celkovými výdaji maximálně do výše 30.000 € v případě FMP people to people nebo maximálně do výše 50.000 € v případě malých projektů ve FMP kultura a cestovní ruch. Pro aktuální období 2021–2027 je maximální výše dotace z EFRR

  Starostové z Dolního Rakouska a jižních Čech se včera zúčastnili společné přeshraniční exkurze pořádané Euroregionem Silva Nortica. V rámci celodenní exkurze měli možnost si prohlédnout připravenost českobudějovického letiště. S významnými dopravními stavbami včetně dopravní dostupnosti na jihu Čech je seznámil jednatel JIKORD a.s. Ing. Jiří Kafka a průběh stavby dálnice D3 včetně jedné ze zásadních staveb projektu (Dobrovodský tunel) představila ředitelka Správy Ředitelství silnic a dálnic pro Jihočeský kraj Ing. Vladimíra Hrušková. Odpoledne si mohli sami vyzkoušet technologické start upy v rámci vzdělávacích programů a modulů Jihočeského vědecko-technického parku. Na základě velkého zájmu o dění u našich sousedů plánuje Jihočeská

  V pátek 28. dubna 2023 se konalo jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica v Café-Pension Kristall v obci Hirschenwies nedaleko Moorbad Harbach v blízkosti česko-rakouského hraničního přechodu Šejby-Harbach. Na programu bylo dokončení příprav exkurze rakouskýcJh starostů na téma doprava na letiště v Českých Budějovicích a do Vědecko-technického parku, dokončení projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 a příprava nového Fondu malých projektů a dalších projektů do programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027. Pro nové programovací období se chce euroregion soustředit i na spolupráci záchranných složek a sociálních služeb přes hranici. Na závěr proběhla exkurze v muzeu a brusírně skla rodiny Weber, která se zde

  Dne 22.3.2023 se v dolnorakouském Zwettlu sešli jednatelé 4 příhraničních partnerských organizací, aby se dohodli na způsobu administrace budoucího Fondu malých projektů v programu INTERREG AT-CZ 2021-2027. Došlo ke vzájemné Dohodě o spolupráci při administraci FMP, která umožňuje veřejnoprávním subjektům podle evropské Směrnice pro zadávání veřejných zakázek zajistit tuto administraci na základě spolupráce partnerů bez vypsání výběrového řízení. Tuto dohodu chtějí partneři podepsat koncem května, pak již nic nebude bránit podání žádosti na projekt FMP do programu INTERREG. Na podzim 2023 by mohl být FMP vyhlášen, což je jistě dobrá zpráva pro všechny nedočkavé žadatele.   Na obrázku zleva: Vladimír Gašpar, výkonný ředitel

  Dne 20. 3. 2023 se na MJMR uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Stanovy i orgány spolku odsouhlasilo všech 13 subjektů, které se aktivně hlásí ke spolupráci Euroregionů na všech 5 hranicích, kde se realizují přeshraniční aktivity. Jde o česko - rakouskou, česko - slovenskou, česko - polskou, česko - saskou a česko - bavorskou hranici. Ve všech těchto příhraničních