Image Alt

Výzvy

Dne 13. 5. 2024 byly vyhlášeny FONDY MALÝCH PROJEKTŮ Rakousko – Česko (FMP people to people a FMP kultura a cestovní ruch). Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP prostřednictvím elektronického systému FMP, podrobné informace k FMP včetně všech závazných dokumentů najdete v sekci Pokyny pro žadatele.

 

1. průběžná uzávěrka příjmu žádosti je 8. července 2024 ve 14:00 hodin. RMV zasedá 11. září 2024.

 

2. průběžná uzávěrka příjmu žádostí je 15. listopadu 2024 ve 14:00 hodin. RMV zasedá 29. ledna 2025.