Image Alt

Výzvy

Zde budou pravidelně zveřejňovány termíny vyhlášených kol výzev a konečné termíny, do kterých musí být projektová žádost v rámci příslušného kola výzvy zaevidována v elektronickém systému FMP, aby mohla být projednána a případně schválena na příslušném jednání Regionálního monitorovacího výboru.

 

Příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol výzev.

 

Vyhlášení 1. kola očekáváme na jaře 2024.