Image Alt

Plants4cooling

Projekt: ATCZ00093 Plants4cooling
Podtitul: Chladicí efekt rostlin a aplikace inovativních nástrojů pro přizpůsobení se změnám klimatu
Program: Interreg VI-A Rakousko-Česko 2021-2027

Partneři projektu:

 • Jihočeská Silva Nortica (Euroregion Silva Nortica CZ), Jindřichův Hradec (vedoucí partner)
 • Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, České Budějovice
 • Přírodní zahrada, z.s., Jindřichův Hradec
 • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje
 • ZO ČSOP Kněžice
 • Natur im Garten GmbH, Tulln
 • Bundesamt für Wasserwirtschaft
 • NÖ Agrarbezirksbehörde, St. Pölten

Strategičtí partneři:

 • Amt der NÖ Landesregierung, RU3
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Jihomoravský kraj
 • Český spolek pro agrolesnictví
 • ecoplus.Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH – ecocenter Wolkersdorf
 • Stadt Wien – Umweltschutz (MA22)

Území: Projekt je realizován na území regionů Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Dolní Rakousko.

Doba trvání: 1.7.2023 do 30.6.2026.

Cíle projektu:

 • Pilotní/modelové výsadby v městech a obcích
 • Zjednodušení metody měření chladicího efektu rostlin pro výsadby / zeleň
 • Přeshraniční ochrana půdy, podpora zadržování vody a výzvy z praxe
 • Podpora biodiverzity a uzpůsobení výsadeb změnám klimatu prostřednictvím živých plotů, agrolesních systémů a jiných prvků zelené infrastruktury a jejich ekologická údržba
 • Odborná konference pro obce a experty s výsledky projektu / přehledem o všech výstupech
 • Prezentace výstupů projektu a důležitosti tématu i směrem k veřejnosti
Výstupy projektu:
 • Inovativní technická řešení pro veřejnou zeleň a management dešťové vody:
  A. Doporučení pro zastínění ulic na problematických místech (jedná se o popínavé rostliny např. v asfaltem pokrytých ulicích, kde není možná výsadby stromů, keřů apod.),
  B. Doporučení pro uliční stromy v blízkosti veřejných sítí (místa, kde mají stromy málo místa pro řádné zakořenění) a
  C. Doporučení pro způsobilost vsakovacích systémů v městských oblastech).
 • Prezentace modelových projektů, příkladů dobré praxe ve formátu brožurky.
 • Vzdělávací program pro školy na téma klimatické funkce stromů, keřů a popínavých rostlin a vzdělávací naučná stezka.
 • Realizace konferencí, seminářů a workshopů pro odbornou i širokou veřejnost.
  Závěrečná konference projektu s prezentací výsledků projektu

 

Aktivity projektu:

11.6.2024 Úvodní konference projektu /Pozvánka/

Projekt Plants4cooling byl prezentován na webináři AEČR – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dne 18. 4. 2024.

Prezentace projektu

Záznam webináře a dokumenty ke stažení