Červen 2024

Zahajovací konference projektu Plants4cooling se konala 11. června 2024 v Komunitním centru Fénix v Českých Velenicích. Akce, která se zaměřila na problematiku snižování dopadů klimatických změn s využitím zeleně, sklidila velký úspěch a přilákala širokou škálu účastníků z České republiky i Rakouska. Dopolední program konference byl věnován představení projektu a prezentacím odborníků na témata jako chladicí efekt rostlin, vizualizace chladicího efektu, vertikální zeleň ve veřejném prostoru a dotační tituly pro agrolesnictví. Odpolední program se zaměřil na praktické ukázky a příklady dobré praxe. Účastníci se dozvěděli o využití popínavek pro chlazení úzkých ulic, o technikách zasakování v městském prostředí a o klimaticky odolných