Testování selektivní výsadby popínavých rostlin

Hledáme 3 obce, které s námi chtějí spolupracovat v rámci projektu Plants4Cooling na testování selektivní výsadby popínavých rostlin v problematických místech uliční zástavby, tedy v místech, kde dominuje asfalt a úzký silniční průřez neumožňuje výsadbu stromů, keřů či jiných rostlin. Důraz je kladen na zastínění a chlazení vhodnými rostlinami. Praktický experiment bude proveden na rakouské a české straně a bude podporován univerzitou, aby bylo možné vyvodit vědecky podložené závěry.

 

Podrobné informace

 

Obce, které mají zájem se experimentu zúčastnit, mohou obratem kontaktovat Janu Adamcovou (Jihočeská Silva Nortica)
jana.adamcova@silvanortica.com, tel.: 606 633 822.