Projekt Plants4cooling byl úspěšně odstartován

Zahajovací konference projektu Plants4cooling se konala 11. června 2024 v Komunitním centru Fénix v Českých Velenicích. Akce, která se zaměřila na problematiku snižování dopadů klimatických změn s využitím zeleně, sklidila velký úspěch a přilákala širokou škálu účastníků z České republiky i Rakouska.

Dopolední program konference byl věnován představení projektu a prezentacím odborníků na témata jako chladicí efekt rostlin, vizualizace chladicího efektu, vertikální zeleň ve veřejném prostoru a dotační tituly pro agrolesnictví.

Odpolední program se zaměřil na praktické ukázky a příklady dobré praxe. Účastníci se dozvěděli o využití popínavek pro chlazení úzkých ulic, o technikách zasakování v městském prostředí a o klimaticky odolných agrolesních systémech, o péči o krajinu pro ochranu biodiverzity a klimatu na Českomoravské vrchovině. Byl představen ukázkový model s naučnou stezkou s pochozím půdním profilem a účastníci byli seznámeni s výsadbou, studií a vzdělávacími aktivity jihočeských partnerů projektu. Nechyběly ani exkurze do veřejné zeleně v Českých Velenicích a Gmündu, kde si účastníci mohli prohlédnout příklady výsadeb a dozvědět se o jejich chladicím efektu.

Projekt Plants4cooling si klade za cíl vyvíjet a implementovat inovativní řešení pro snižování tepelných ostrovů ve městech a obcích s využitím zeleně. Projekt se zaměřuje na výzkum chladicího efektu rostlin, na podporu výsadeb stromů a zeleně a na vzdělávání široké veřejnosti o důležitosti zeleně pro zmírňování dopadů klimatických změn.

Konference v Českých Velenicích byla skvělou příležitostí pro všechny, kteří se zajímají o problematiku klimatických změn a o to, jak jim můžeme čelit s využitím zeleně. Účastníci si odnesli mnoho cenných informací a inspirace pro vlastní aktivity.