Květen 2024

Blíží se termín konce registrace! Nenechte si ujít úvodní konferenci projektu Plants4cooling, kterou pořádá Euroregion Silva Nortica/Jihočeská Silva Nortica a projektoví partneři v rámci programu Interreg Rakousko-Česko. Konference se koná dne 11. 6. 2024 od 9.30 do 16.30 hodin v Českých Velenicích v Jihočeském kraji.   Můžete se těšit nejen na představení projektu, zaměřeného na opatření v oblasti hledání řešení pro ochranu klimatu, ale i na zajímavé příklady dobré praxe pro výsadby ve vašich městech a obcích. Projekt Plants4cooling přinese nové nástroje pro zmírnění dopadu klimatických změn, a to především formou doporučení, ale i možnosti měření chladicího efektu rostlin, výsledky nového výzkumu

Znovuobnovený slib další budoucí spolupráce česko-rakouského Euroregionu Silva Nortica dne 22.5.2024 svými podpisy stvrdili náměstek hejtmana a předseda Sdružení Jihočeská Silva Nortica Pavel Hroch a prezidentka rakouské Spolkové rady a předsedkyně Regionalverband Waldviertel Margit Göll. Dvojjazyčná Deklarace o pokračující spolupráci obou partnerů byla podepsána v Hospodářském parku přímo na hranici měst Gmünd a Českých Velenic, tedy přesně po 22 letech na stejném místě. „Chceme-li bilancovat česko-rakouskou dosavadní spolupráci, musím vzpomenout člověka, který stál u zrodu euroregionu a který po celou dobu tmelil nejen hranice, ale především lidi. Byl podepsán pod řadou společných projektů a jeho jméno je Johann Hofbauer,“ zmínil ve své

Tisková Zpráva k FMP. Společná přeshraniční sportovní klání, koncerty, festivaly či kulturní setkávání, předávání sousedských zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také rozvoj drobné přeshraniční turistické či cykloturistické infrastruktury – to vše mohou být podněty pro projektové záměry podpořené z Fondu malých projektů (FMP). „Žadatelé na obou stranách hranice si tak do konce roku 2028 mohou rozdělit 8 493 693 EUR. To je částka více než zajímavá. Malé projekty se výborně hodí pro školy a výzkumné instituce, veřejnou správu, neziskové organizace, spolky či sdružení, vlastně pro všechny, kteří plánují společně s rakouským partnerem projekt s přeshraničním dopadem,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského

Hledáme 3 obce, které s námi chtějí spolupracovat v rámci projektu Plants4Cooling na testování selektivní výsadby popínavých rostlin v problematických místech uliční zástavby, tedy v místech, kde dominuje asfalt a úzký silniční průřez neumožňuje výsadbu stromů, keřů či jiných rostlin. Důraz je kladen na zastínění a chlazení vhodnými rostlinami. Praktický experiment bude proveden na rakouské a české straně a bude podporován univerzitou, aby bylo možné vyvodit vědecky podložené závěry.   Podrobné informace   Obce, které mají zájem se experimentu zúčastnit, mohou obratem kontaktovat Janu Adamcovou (Jihočeská Silva Nortica) jana.adamcova@silvanortica.com, tel.: 606 633 822.

FMP Rakousko – Česko byly vyhlášeny. Dne 13. 5. 2024 byla vyhlášena průběžná výzva pro podávání žádostí do Fondů malých projektů Rakousko – Česko 2021-2027 pro oblasti - Kultura a cestovní ruch - People to people. Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím elektronického systému FMP, podrobné informace k FMP včetně všech závazných dokumentů najdete v sekci Pokyny pro žadatele.  

  Fondy malých projektů Rakousko – Česko budou vyhlášeny 13. 5. 2024. K tomuto dni bude vyhlášeno první kolo průběžné výzvy a bude možné podávat projektové žádosti prostřednictvím elektronického systému FMP,  také budou na tomto webu zveřejněny podrobné informace k FMP včetně všech závazných dokumentů. UZÁVĚRKA 1. kola přijímání žádostí je 8. července ve 14:00 hodin. Semináře pro žadatele: 23. 5. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin, webinář – na platformě Teams. Pozvánka webinář. 28. 5. 2024 od 10:00 do 13:00, Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, v Kruhovém sále zastupitelstva č. 2010. Pozvánka seminář. Podrobnější informace naleznete již brzy