Image Alt

O Euroregionu SN

Euroregion Silva Nortica (dále ERSN) je dobrovolným zájmovým pracovním společenstvím, které podporuje příhraniční regionální spolupráci a rozvoj. Vytváří důležitou platformu spolupráce v příhraniční oblasti jižní Čechy a Waldviertel (Dolní Rakousko). Je společným dynamickým, hospodářským a životním prostorem na mezinárodní ose Praha – České Budějovice – Waldviertel – Vídeň. Realizuje mnoho významných přeshraničních projektů, od roku 2007 zajišťuje správu a administraci evropských fondů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem, v současné době Fond malých projektů z Programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027.

Historie založení Euroregionu Silva Nortica sahá až do roku 1989. Iniciativa Waldviertel Managementu směřovala nejdříve na jihočeské přednosty okresů, později na nově založené regionální rozvojové agentury v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích, se kterými byla 13. 4. 2000 podepsána Deklarace o spolupráci mezi regiony.

Po aktivním zásahu Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) se snahy o založení euroregionu zintenzivnily. Jednání byla nakonec završena slavnostním založením Euregio Silva Nortica dne 28. 5. 2002 na slavnostním shromáždění v Hospodářském parku České Velenice / Gmünd a je tvořen sdružením Jihočeská Silva Nortica a sdružením Europaplattform Pro Waldviertel.
Na české straně zahrnuje část území Jihočeského kraje s okresy Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor a na rakouské straně území regionu Waldviertel s okresy Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der Thaya a Horn.

Česká část ERSN má rozlohu 6 035 km² a 444 500 obyvatel. Území je součástí Českého masivu, s výrazným zastoupením Českobudějovické a Třeboňské pánve. V oblasti se nachází řada přírodních a kulturních památek. Má převážně zemědělský a rekreační charakter s tradičním rybníkářstvím. V Třeboňské rybniční soustavě je 70 km² vodních ploch včetně jednoho z největších evropských rybníků Rožmberka.

Rakouská část ERSN, region Waldviertel, má rozlohu 4 604 km² a 224 000 obyvatel. Český masiv zde tvoří náhorní plošinu s charakteristickými formami zvětrávání žuly a ruly. V zemědělství a lesním hospodářství převažují střední a malé podniky. Cestovní ruch se orientuje na nabídku návštěvníkům, vyhledávajícím zdraví a sport.

Cíle Euroregionu Silva Nortica

  • Trvale udržitelný rozvoj příhraničí zejména rozvinutá, spojující infrastruktura; podpora zemědělství a údržby krajiny; ochrana životního prostředí; rozvoj cestovního ruchu; kvalita života občanské společnosti
  • Cesta – společné struktury a strategie rozvoje, kvalitní projekty, využívání programů EU
  • Cíl – rozvinutý euroregion, dobré sousedství, spokojení občané, všestranná spolupráce, odstranění hranic a rozdílů mezi regiony

Orgány ERNS:

  • Generální shromáždění
  • Výbor
  • Sekretariáty

Euroregion Silva Nortica je od roku 2006 členem Asociace euroregionů ČR.

 

Význam názvu organizace

Euroregion je nejstarší tímto způsobem vzniklá organizace (od r. 1958) – oblast na holandsko-německých hranicích. Stala se modelem pro další podobné iniciativy, a proto její označení převzaly nově vznikající hraniční oblasti tohoto druhu.

Silva Nortica je historické označení naší oblasti na rakousko-české hranici a znamená Severní les.

 

Význam loga

Strom a vodní hladina v logu symbolizují spojení Waldviertelu a jižních Čech.

9 hvězdiček představuje 9 okresů v euroregionu (5 waldviertelských a 4 jihočeské).

Z regionu Waldviertel jde o okres Gmünd, Horn, Krems,Waidhofen an der Thaya a Zwettl.

V Jihočeské kraji euroregion zahrnuje okres České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor.

 

Základními programové dokumenty:

Zakládací dohoda ERSN (česká verze) 
Zakládací dohoda ERSN (německá verze)