Po 22 letech a na stejném místě si znovu česká a rakouská strana řekly „ano“

Znovuobnovený slib další budoucí spolupráce česko-rakouského Euroregionu Silva Nortica dne 22.5.2024 svými podpisy stvrdili náměstek hejtmana a předseda Sdružení Jihočeská Silva Nortica Pavel Hroch a prezidentka rakouské Spolkové rady a předsedkyně Regionalverband Waldviertel Margit Göll.

Dvojjazyčná Deklarace o pokračující spolupráci obou partnerů byla podepsána v Hospodářském parku přímo na hranici měst Gmünd a Českých Velenic, tedy přesně po 22 letech na stejném místě.
„Chceme-li bilancovat česko-rakouskou dosavadní spolupráci, musím vzpomenout člověka, který stál u zrodu euroregionu a který po celou dobu tmelil nejen hranice, ale především lidi. Byl podepsán pod řadou společných projektů a jeho jméno je Johann Hofbauer,“ zmínil ve své řeči k podpisu Deklarace Pavel Hroch a dodal: „Já sám pocházím z obce, která dělala řadu společných přeshraničních projektů sportovních, hasičských, folklorních. Jsem proto velmi rád, že od tohoto týdne se znovu otevřela možnost spolupráce v rámci Fondu malých projektů. Přál bych si, aby spolupráce euroregionu pokračovala dalších více než 22 let,“ uzavřel Hroch.

Deklarace navazuje na zakládací dohodu o Euroregionu Silva Nortica ze dne 28. května 2002 Euroregion Silva Nortica bude i nadále pokračovat v bilaterální spolupráci v oblasti regionálního rozvoje; cílem je zlepšit přeshraniční spolupráci.

Podpis deklarace euroregionů