TÉMĚŘ 8,5 MILIONU EUR SI ROZDĚLÍ ŽADATELÉ V MALÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH PROJEKTECH

Tisková Zpráva k FMP.

Společná přeshraniční sportovní klání, koncerty, festivaly či kulturní setkávání, předávání sousedských zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také rozvoj drobné přeshraniční turistické či cykloturistické infrastruktury – to vše mohou být podněty pro projektové záměry podpořené z Fondu malých projektů (FMP). „Žadatelé na obou stranách hranice si tak do konce roku 2028 mohou rozdělit 8 493 693 EUR. To je částka více než zajímavá. Malé projekty se výborně hodí pro školy a výzkumné instituce, veřejnou správu, neziskové organizace, spolky či sdružení, vlastně pro všechny, kteří plánují společně s rakouským partnerem projekt s přeshraničním dopadem,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje a předseda sdružení Jihočeská Silva Nortica Pavel Hroch a dodal, že aktuální FMP přináší pro žadatele dvě zajímavé novinky: „Vedle projektů typu People to people s výdaji do 30 000 EUR lze nově žádat také na malé investiční projekty v oblasti Kultura a cestovní ruch až do výše 50 000 EUR. Žadatelům nabízíme i novou zjednodušenou formu vykazování projektových výdajů. Dotace činí 80 % celkových nákladů na projekt.“

Od 13. května 2024 tak mohou jihočeští žadatelé podávat projektové žádosti prostřednictvím elektronického systému do prvního kola průběžné výzvy FMP. Jejich hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů.

Podrobné informace k FMP včetně všech závazných dokumentů a elektronické žádosti jsou k dispozici na našem webu.

Další informace získáte na seminářích pro žadatele:
• 23. 5. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin, webinář
• 28. 5. 2024 od 10:00 do 13:00, seminář na Krajském úřadu Jihočeského kraje

Uzávěrka prvního kola přijímání žádostí průběžné výzvy FMP je 8. července 2024 ve 14:00 hodin.

Kontakt:
Alena Seberová, Jihočeská Silva Nortica
Tel. 602 610 270, alena.seberova@silvanortica.com

Tisková zpráva