Image Alt

Památky žijí

Projekt: Památky žijí / Denkmäler leben
Web projektu: www.pamatkyziji.cz
Podtitul: Hrady, zámky, kláštery a města s hradbami
Program: Interreg V-A Rakousko-ČR 2014-2020

Partneři projektu: ·

Vedoucí partner: Jihočeská Silva Nortica – www.silvanortica.com ·
Jihočeská centrála cestovního ruchu – www.jccr.cz
Národní památkový ústav – www.npu.cz
Vysočina Tourism – www.vysocinatourism.cz
Mühlviertel Marken GmbH – www.muehlviertel.at
Destination Waldviertel GmbH – www.waldviertel.at

Území: Projekt je realizován na území regionů Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Waldviertel v Dolním Rakousku a Mühlviertel v Horním Rakousku.

Doba trvání: 01.10.2016 – 31.12.2019.

Cíle projektu:

 • Zlepšení ochrany, zachování a lepší přístup ke kulturnímu dědictví ve společném regionu (méně navštěvované památky).
 • Zlepšení potenciálu pro měkkou turistiku postavenou na šetrném a udržitelném zhodnocení kulturního dědictví.
 • Zvýšení návštěvnosti hradů, zámků, klášterů a měst s hradbami ve společném regionu.

Výstupy projektu:

 • Pořádání turistických společných akcí typu: workshop, seminář, konference, exkurze, studijní cesta, setkání infocenter apod.
 • Reklamní a mediální kampaň zaměřená na zvýšení návštěvnosti památek v přeshraničních regionech – radiospoty, videospoty, internet, billboardy, mapa, publikace, propagační
  materiály, inzeráty v médiích, výstavy, veletrhy aj.
 • Podpora 50-60 kulturních akcí (15-20 ročně) pořádaných na hradech, zámcích, klášterech městech s hradbami typu: výstava, festival, slavnost, koncert (vážná hudba, folklór aj.),
  divadelní představení apod. (nelze podpořit umělce, ale propagaci, technické a organizační zajištění akcí).
 • Nový informační systém na zámku Třeboň – aktivita NPÚ.
 • Analýza současných produktů, návrhy nových produktů pro kulturní památky.