Image Alt

O Sdružení JČSN

Sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica (JčSN) bylo založeno 16. 5. 2002 jako zájmové sdružení obcí, měst a dalších právnických osob z okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor, ležících v Jihočeském kraji.

Sdružení je programově zaměřeno na přeshraniční spolupráci s obcemi, městy a vyššími celky veřejné správy příhraničního regionu Dolního Rakouska – Waldviertel. Přeshraniční spolupráce vytváří dobré sousedské vztahy a přibližuje realizaci myšlenky sjednocené a spolupracující Evropy.

 

Činnosti sdružení

a) Organizace a koordinace spolupráce obcí, měst, jejich sdružení a právnických osob z okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek, Tábor s obcemi, městy a vyššími celky veřejné správy Dolního Rakouska Waldviertel v oblasti hospodářské, ekologické, územního plánování, krizového managementu, turistické, sportovní, společenské, v oblasti realizací společných přeshraničních projektů a v dalších oblastech, kde se ukáže spolupráce důležitou.

b) Spolupráce a koordinace aktivit s okolními euroregiony a regiony, zejména Euroregionem Šumava/Bavorský les, Euroregionem Pomoraví a Sdružením obcí Vysočiny v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG, rovněž spolupráce v rámci Asociace euroregionů ČR a Evropského regionu Dunaj-Vltava.

c) Zastupování členů sdružení při uskutečňování spolupráce dle písm. a) a b).

d) Zajišťování uskutečnění projektů v rámci spolupráce dle písm. a) ab).

Počet členů JČSN se pohybuje okolo 50 měst, obcí a dalších právnických osob. Počet obyvatel členských měst a obcí je více než 260 000. K největším členům patří města České Budějovice, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Milevsko, Třeboň, Dačice, Nové Hrady, Nová Bystřice, Slavonice.

Sdružení Jihočeská Silva Nortica a sdružení Europaplattform Pro Waldviertel dne 28. 5. 2002 na slavnostním shromáždění v Hospodářském parku České Velenice / Gmünd založila Euroregion Silva Nortica (ERSN), dobrovolné zájmové pracovní společenství, které podporuje příhraniční regionální spolupráci a rozvoj. Každý člen sdružení Jihočeská Silva Nortica se automaticky stává i členem Euroregionu Silva Nortica.

 

Naše zkušenosti-realizované projekty

  • Správce a administrátor Fondu malých projektů JC-HR-DR z Programu INTERREG IIIA, 2004-2006, podpořeno 200 malých projektů přeshraniční spolupráce částkou 400 tis. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
  • Správce Fondu malých projektů JC-HR-DR z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, podpořeno přes 400 malých částkou 2,1 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
  • Hospodářská platforma ERSN, realizace 2008-2011, projekt z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, podpořena spolupráce MSP, hospodářských a agrárních komor, měst a obcí v regionu Jižní Čechy-Waldviertel. Spolupráce na politické a veřejnosprávní úrovni, konference, workshopy, marketingová opatření pro regiony Jižní Čechy a Waldviertel – zpracování map a statistických dat, internetové stránky ERSN, pravidelný zpravodaj ERSN atd., odborné konference na hospodářská témata, kooperační informační pořady – pro široké cílové skupiny zájemců z oblasti průmyslu, zemědělství, logistiky, turistiky atd. Stěžejní téma ERSN: učňové – politická spolupráce, statistická šetření, výměna informací o legislativních podmínkách, informace o vzdělávacích programech, zejména v technických oborech. Pracovní trh: informační ofenziva o hospodářských údajích z CZ, o migraci českých pracovních sil, šetření a zveřejnění nedostatku pracovních odborných sil, o právních podmínkách práce přes hranice.
  • Mobilita bez hranic, realizace 2009-2011, projekt z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, zpracován plán přeshraničních opatření v oblasti mobility, dopravy a dopravní obslužnosti v regionu Jižní Čechy – Waldviertel.
  • QUALIST, realizace 2010-2013, projekt z programu Central Europe, spolupráce 10 partnerů ze Saska, Rakouska a ČR, rozvoj malých měst a venkova, rozvoj dopravy a mobility obyvatel. Konkrétní opatření na podporu územní integrace, propagaci vnitřní integrace a zvýšení konkurenceschopnosti regionů střední Evropy (SE). Rozvinutí a implementace opatření reagující na negativní dopady demografických a sociálních změn v malých městech SE za účelem zvýšení kvality života v těchto oblastech.
  • Euroregionální rozvoj hornorakousko-jihočeského příhraničí, realizace 2013-2014, projekt z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013, rozvoj příhraniční spolupráce: zprostředkování přeshraničních kontaktů, kooperace z jinými EUREGIONY/RM, regionální konzultační místo pro přeshraniční kontakty a podpora regionálních subjektů při příhraniční spolupráci, plánování přeshraniční spolupráce v dalších obdobích – strategie rozvoje přeshraniční spolupráce, kterou předcházel rozvojový koncept přeshraničního cestovního ruchu a průzkum návštěvnosti v příhraničních oblastech Šumavy.
  • Správce a administrátor Fondu malých projektů z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020, podpořeno 458 malých projektů částkou 5.850 tis. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
  • Památky žijí, realizace 2017-2019, projekt z programu INTERREG Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020, podpora společných turistických produktů a marketingu v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel.
  • Venkovské památky, realizace 2020-2022, projekt z Programu INTERREG Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020, podpora společných turistických produktů (studie, společné trasy, tematická propojení apod.) a marketingu (mapa, brožura, webové stránky, exkurze, veletrhy, konference, kulturní akce apod.) v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel.
  • Správce a administrátor Fondu malých projektů z Programu Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027, Specifický cíl 4.2: Akce people-to-people.