Image Alt

Standard Right Sidebar

Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy se 18. ledna 2024 konala v Praze . Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost. Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů po obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS a

  Společná „bezhraniční“ zdravotnická péče, interkomunální spolupráce obcí v mikroregionu nebo inovativní přístupy v oblasti udržitelných energií. S velkým zájmem kvitovala taková témata včerejší exkurze do rakouského příhraničí, kterou pro jihočeské starosty zorganizoval Euroregion Silva Nortica Jižní Čechy-Waldviertel. První příjemné překvapení přinesl hned první bod exkurze: návštěva zdravotnického centra Healthacross MED Gmünd, které se nachází pár metrů za česko-rakouskou hranicí. Na užitné ploše 665 m² se kromě společné recepce nachází jedenáct ordinací, dvě velké terapeutické místnosti, pokoj pro jednodenní hospitalizaci, infuzní místnost, společenská místnost a samostatný příjem pro pacienty dopravené záchrannou službou. Podle slov manažera MED centra Manfreda Mayera tvoří základní nabídku

  V pondělí 27. listopadu 2023 se konalo jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica v Lázních Aurora v Třeboni. Na programu bylo dokončení příprav exkurze českých starostů na zajímavé projekty v Rakousku. Dne 29. listopadu totiž proběhne exkurze v centru Health across MED v Gmündu, v mikroregionu Lainsitztal (údolí Lužnice) na téma interkomunální spolupráce a v Großschönau si účastníci exkurze prohlédnou Slunečný svět. Hlavní částí programu bylo projednání stavu přípravy realizace společných projektů, které byly podány do programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 a které budou projednávány programem Interreg v příštím týdnu ve dnech 5.-6.12.2023 v Bad Leonfeldenu. Jedná se především o přípravu

  Finišuje příprava Fondů malých projektů. Po dohodě politických reprezentací bude Správcem pro Fond malých projektů people to people Jihočeská Silva Nortica a pro Fond malých projektů kultura a cestovní ruch Euroregion Pomoraví, tento fond bude i investiční. Na FMP people to people je celkem určeno cca 6,493 miliónů € a na FMP kultura a cestovní ruch 2,150 miliónů €. Bude možné předložit malý projekt s celkovými výdaji maximálně do výše 30.000 € v případě FMP people to people nebo maximálně do výše 50.000 € v případě malých projektů ve FMP kultura a cestovní ruch. Pro aktuální období 2021–2027 je maximální výše dotace z EFRR