Author: admin

  Finišuje příprava Fondů malých projektů. Po dohodě politických reprezentací bude Správcem pro Fond malých projektů people to people Jihočeská Silva Nortica a pro Fond malých projektů kultura a cestovní ruch Euroregion Pomoraví, tento fond bude i investiční. Na FMP people to people je celkem určeno cca 6,493 miliónů € a na FMP kultura a cestovní ruch 2,150 miliónů €. Bude možné předložit malý projekt s celkovými výdaji maximálně do výše 30.000 € v případě FMP people to people nebo maximálně do výše 50.000 € v případě malých projektů ve FMP kultura a cestovní ruch. Pro aktuální období 2021–2027 je maximální výše dotace z EFRR

  Starostové z Dolního Rakouska a jižních Čech se včera zúčastnili společné přeshraniční exkurze pořádané Euroregionem Silva Nortica. V rámci celodenní exkurze měli možnost si prohlédnout připravenost českobudějovického letiště. S významnými dopravními stavbami včetně dopravní dostupnosti na jihu Čech je seznámil jednatel JIKORD a.s. Ing. Jiří Kafka a průběh stavby dálnice D3 včetně jedné ze zásadních staveb projektu (Dobrovodský tunel) představila ředitelka Správy Ředitelství silnic a dálnic pro Jihočeský kraj Ing. Vladimíra Hrušková. Odpoledne si mohli sami vyzkoušet technologické start upy v rámci vzdělávacích programů a modulů Jihočeského vědecko-technického parku. Na základě velkého zájmu o dění u našich sousedů plánuje Jihočeská

  V pátek 28. dubna 2023 se konalo jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica v Café-Pension Kristall v obci Hirschenwies nedaleko Moorbad Harbach v blízkosti česko-rakouského hraničního přechodu Šejby-Harbach. Na programu bylo dokončení příprav exkurze rakouskýcJh starostů na téma doprava na letiště v Českých Budějovicích a do Vědecko-technického parku, dokončení projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 a příprava nového Fondu malých projektů a dalších projektů do programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027. Pro nové programovací období se chce euroregion soustředit i na spolupráci záchranných složek a sociálních služeb přes hranici. Na závěr proběhla exkurze v muzeu a brusírně skla rodiny Weber, která se zde

  Dne 22.3.2023 se v dolnorakouském Zwettlu sešli jednatelé 4 příhraničních partnerských organizací, aby se dohodli na způsobu administrace budoucího Fondu malých projektů v programu INTERREG AT-CZ 2021-2027. Došlo ke vzájemné Dohodě o spolupráci při administraci FMP, která umožňuje veřejnoprávním subjektům podle evropské Směrnice pro zadávání veřejných zakázek zajistit tuto administraci na základě spolupráce partnerů bez vypsání výběrového řízení. Tuto dohodu chtějí partneři podepsat koncem května, pak již nic nebude bránit podání žádosti na projekt FMP do programu INTERREG. Na podzim 2023 by mohl být FMP vyhlášen, což je jistě dobrá zpráva pro všechny nedočkavé žadatele.   Na obrázku zleva: Vladimír Gašpar, výkonný ředitel

  Dne 20. 3. 2023 se na MJMR uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Stanovy i orgány spolku odsouhlasilo všech 13 subjektů, které se aktivně hlásí ke spolupráci Euroregionů na všech 5 hranicích, kde se realizují přeshraniční aktivity. Jde o česko - rakouskou, česko - slovenskou, česko - polskou, česko - saskou a česko - bavorskou hranici. Ve všech těchto příhraničních

  V pátek 17. února 2023 se konalo jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica (ERSN) v Kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Na programu byla kvůli kovidu již několikrát odsunutá   exkurze rakouských starostů na letiště v Českých Budějovicích, dokončení projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 a příprava nového Fondu malých projektů do programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027.   Zasedání se zúčastnili: Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje a předseda české části ERSN Margit Göll, předsedkyně rakouské části ERSN a starostka obce Moorbad Harbach František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v ČB a 1. místopředseda ERSN  Jaromír Slíva, starosta města České Velenice a 2. místopředseda