Aktuality k Fondu malých projektů 2021-2027

 

Finišuje příprava Fondů malých projektů.

Po dohodě politických reprezentací bude Správcem pro Fond malých projektů people to people Jihočeská Silva Nortica a pro Fond malých projektů kultura a cestovní ruch Euroregion Pomoraví, tento fond bude i investiční.

Na FMP people to people je celkem určeno cca 6,493 miliónů € a na FMP kultura a cestovní ruch 2,150 miliónů €.

Bude možné předložit malý projekt s celkovými výdaji maximálně do výše 30.000 € v případě FMP people to people nebo maximálně do výše 50.000 € v případě malých projektů ve FMP kultura a cestovní ruch.

Pro aktuální období 2021–2027 je maximální výše dotace z EFRR 80 %.

Žádost se bude podávat v elektronickém systému FMP.

U všech projektů FMP bude uplatněn princip Vedoucího partnera.

Pravidla fungování Fondů malých projektů se finalizují a jejich přesné znění a detaily budou zveřejněny na tomto webu hned, jak budou schváleny.