Jednání Výboru ERSN v Českých Budějovicích

 

V pátek 17. února 2023 se konalo jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica (ERSN) v Kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Na programu byla kvůli kovidu již několikrát odsunutá   exkurze rakouských starostů na letiště v Českých Budějovicích, dokončení projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 a příprava nového Fondu malých projektů do programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027.

 

Zasedání se zúčastnili:

  • Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje a předseda české části ERSN
  • Margit Göll, předsedkyně rakouské části ERSN a starostka obce Moorbad Harbach
  • František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v ČB a 1. místopředseda ERSN 
  • Jaromír Slíva, starosta města České Velenice a 2. místopředseda ERSN 
  • NR Lukas Brandweiner, předseda Regionalverband Waldviertel a 1. místopředseda rakouské části ERSN 
  • BR Eduard Köck, 2. místopředseda rakouské části ERSN a starosta městyse Thaya 
  • zástupci české a rakouské části sekretariátu ERSN – Romana Sadravetz z NÖ.Regional, Pavel Hložek a Martina Petrová ze sdružení Jihočeská Silva Nortica   
  • Hermína Mocová, bývalá pracovnice Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru kultury a památkové péče a spolupracovnice mnoha přeshraničních projektů 

Předsedkyně Margit Göll informovala o výsledcích voleb do Zemského sněmu Dolního Rakouska. Poté byla projednána příprava plánované exkurze starostů z DR a Jčk, která se doposud neuskutečnila. Termín je plánován na jaro letošního roku a na programu bude návštěva Jihočeského vědecko-technického parku a letiště v Plané u ČB, kde by měla proběhnout virtuální prohlídka výstavby obchvatu ČB a dálnice D3 a prezentace dalších dopravních počinů v regionu. Dalším bodem jednání bylo dokončení projektů Fond malých projektů AT-CZ, Venkovské památky, ConnReg AT-CZ, CSR-NET a příprava nového programového období 2021-2027 vč. Fondu malých projektů. Právě příprava nového Fondu malých projektů byla nejpalčivějším bodem jednání, neboť nejsou stále ještě dořešené některé důležité parametry fondu.

Závěrem se účastníci dohodli na termínu dalšího jednání Výboru ERSN, které se uskuteční v dubnu 2023 v Dolním Rakousku a došlo i na této mezinárodní úrovni na oficiální rozloučení s dosavadním jednatelem české části Euroregionu panem Pavlem Hložkem, který se velkou měrou zasadil o založení Euroregionu Silva Nortica v roce 2002, po celou dobu úspěšně vykonával funkci jeho jednatele a od 1.1.2023 odešel do důchodu.