Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce

Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy se 18. ledna 2024 konala v Praze . Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost. Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů po obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS a také ocenil i aktivity euroregionů v realizaci Fondů malých projektů. Fundovaný pohled na aktivity v hraničních regionech podal hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa/Nysa/Neisse, který akcentoval regionální pohled a taky Pavel Branda, zástupce Výboru regionů.
Pozornost si zasloužily i tematické panely, které se postupně věnovaly IZS a horské službě; kultuře a vzdělávání v příhraničním prostoru.
Konferenci využili zástupci euroregionů ke své prezentaci formou brožur či předmětů, které popisují aktivity těchto institucí nebo dokumentují úspěšně projekty z jejich hranice.
V diskusi častokrát zazněla pochvalná slova na fungování euroregionů a Asociace Euroregionů ČR, které v prvním pololetí 2024 předsedá Euroregion Pomoraví.

V Brně, 19.1.2024

 

Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce