Image Alt

Hledám přeshraničního partnera

Hledáme rakouského partnera pro přeshraniční projekty

    Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji souhlas právnické osobě Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec /jakožto správci osobních údajů/ s předáváním osobních údajů třetím stranám /dále jen dalším spolupracujícím organizacím/ za účelem hledání partnera v rámci Fondu malých projektů (dále jen FMP) dle nařízení EU 1059/2021, čl. 25. Osobní údaje budou zpracovávány v plném rozsahu znění formuláře po dobu 5 let, která je stanovena dle nařízení EU 1059/2021, čl. 25. na dobu trvání programového období 2021 – 2027. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat prostřednictvím emailové adresy: info@silvanortica.com.