Generální shromáždění ERSN

Česky Deutsch

Generální shromáždění je nejvyšším orgánem Euroregionu a sestává z maximálně 26 zástupců s  hlasovacím právem za každý stát.

Na každý stát tedy připadá:

  • 13 zástupců obcí,
  • 1 zástupce Fondu malých projektů,
  • 1 zástupce z oblasti regionálního rozvoje,
  • vedoucí příslušného sekretariátu,
  • vedoucí odborných pracovních skupin (max. 10)

 

Způsob volby zástupců do Generálního shromáždění se řeší na úrovni příslušného státu.

 

Funkce Generálního shromáždění (výtah ze Zakládací dohody):

  • volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
  • potvrzuje dosazení, případně odvolání vedoucího sekretariátu a odborných pracovních skupin a usnáší se na pracovním programu,
  • Výbor a sekretariát ERSN poskytují Generálnímu shromáždění zprávu o činnosti a plánovaných aktivitách,
  • GS zasedá dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně,
  • GS se může usnést, že zasedání bude veřejné, pokud to bude ve veřejném zájmu nebo pokud to bude vyžadovat veřejné blaho či zájem. 

Složení Generálního shromáždění (stav 4.11. 2020):

 

ČESKÁ STRANARAKOUSKÁ STRANA

Předseda
Pavel Hroch (náměstek hejtmana)

Předseda
LAbg. Bgm. Margit Göll

Místopředseda
Ing. František Štangl (ředitel Jč muzea v Českých Budějovicích)
Ing. Jaromír Slíva (starosta České Velenice)

Místopředseda
NR Lukas Brandweiner (Obmann Regionalverband Waldviertel)
BR Bgm. Eduard Köck (Bgm. Thaya, Obmann Kleinregion Zukunftsraum Thayaland)

Vedoucí sekretariátu
Ing. Alena Seberová (ředitelka Jihočeské Silvy Nortici)

Vedoucí sekretariátu
Christian Haider, MA, BA (Büroleiter, NÖ. Regional. GmbH)

Okres České Budějovice
Ing. Jiří Svoboda (primátor České Budějovice)
Ing. Petr Jenkner (starosta Borovany)
Mgr. Věra Korčaková (starostka města Trhové Sviny)

Okres Gmünd
Bgm. Helga Rosenmayer (Bgm Gmünd)
Bgm. Gerhard Kirchmaier (Bgm Heidenreichstein)
Bgm. Patrik Layr (Bgm. Weitra)

Okres Jindřichův Hradec
Ing. Kateřina Marková (místostarostka Dačice)
Ing. Jaromír Slíva (starosta České Velenice)
Mgr. Jiří Zimola (člen rady Nová Bystřice)
Ing. Jan Mlčák (starosta Jindřichův Hradec)

Okres Waidhofen/ThayaBgm. Robert Altschach (Bürgermeister Waidhofen/Thaya)
 Bgm. Annette Töpfl (Bgm. Vitis)

Okres Tábor
Ing. Štěpán Pavlík (starosta Tábor)

Okres Zwettl
Bgm. Josef Schaden (Bgm. Schweiggers)
Bgm. Arnold Bauernfried (Bgm. Bärnkopf)

Okres Písek
Ing. Arch. Petra Trambová (místostarostka Písek)
Michal Horek, (místostarosta Milevsko)
Pavel Hroch (starosta Kovářov)

Bezirk Horn:
Bgm. Franz Linsbauer (Bgm. Langau)
LAbg. Josef Wiesinger (Gars am Kamp)

 

Okres Krems
Bgm. Harald Leopold (Bgm. Langenlois)

Další zástupci:
Ing. Zuzana Skořepová (ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje)
Ing. Luděk Keist (ředitel Jihočeské hospodářské komory)

 

Regionální rozvoj
DI Josef Strummer (NÖ.Regional.GmbH)

Fond malých projektů
LAbg. Bgm. Margit Göll
BR Bgm. Eduard Köck

Plánování a infrastruktura
LAbg. Bgm. Jürgen Maier
LAbg. Bgm. Margit Göll

Život v regionu
Dr. Ernst Wurz

Hospodářská centra
Bgm. Karl Elsigan

Loga partnerů