O nás

Česky Deutsch

Euroregion Silva Nortica (dále ERSN) je dobrovolným zájmovým pracovním společenstvím, které podporuje příhraniční regionální spolupráci a rozvoj. Vytváří důležitou platformu spolupráce v příhraniční oblasti  jižní Čechy a Waldviertel (Dolní Rakousko). Je společným, dynamickým hospodářským a životním prostorem na mezinárodní ose Praha – České Budějovice – Waldviertel - Vídeň.

Je tvořen sdružením Jihočeská Silva Nortica  a sdružením Europaplattform Pro Waldviertel. Zahrnuje na české straně v Jihočeském kraji okresy Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor  a  na rakouské straně region Waldviertel s okresy Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der Thaya a Horn.

Byl založen dne 28. 5. 2002 na slavnostním shromáždění v Hospodářském parku České Velenice / Gmünd. Zakladateli se stala sdružení Europaplattform Pro Waldviertel a Jihočeská Silva Nortica.

Sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica (česká část Euroregionu Silva Nortica), bylo založeno 16. 5. 2002 jako zájmové sdružení obcí, měst a dalších právnických osob z okresů Jindříchův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor.  Počet jeho členů se pohybuje okolo 50 měst, obcí a dalších právnických osob. Počet obyvatel členských měst a obcí je více než 260 000. K největším členům patří města České Budějovice, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Milevsko, Třeboň, Dačice, Nové Hrady, Nová Bystřice, Slavonice. Sdružení je programově zaměřeno na přeshraniční spolupráci s obcemi, městy a vyššími celky veřejné správy příhraničního regionu Dolního Rakouska – Waldviertel. Sekretariát sdružení byl založen 1. 11. 2002 v Jindřichově Hradci.

Sdružení Europaplattform Pro Waldviertel (rakouská část Euroregionu Silva Nortica) bylo založeno 22. 2. 1995 jako nástupce akciové společnosti Pro Waldviertel. Sdružuje politické zástupce všech zákonodárných institucí a 81 členských obcí a měst. Významnými členy jsou města Krems, Zwettl, Horn, Gmünd, Waidhofen an der Thaya, Schrems, Dobersberg ad. Sdružení a jeho sekretariát Regionalmanagement Waldviertel založený v roce 2004 ve Zwettlu jsou iniciátory regionálního rozvoje se silným přeshraničním dopadem.

Česká část Euregia Silva Nortica má rozlohu 6 035 km² a 444 500 obyvatel. Území je součástí Českého masivu, s výrazným zastoupením Českobudějovické a Třeboňské pánve. V oblasti se nachází řada přírodních a kulturních památek. Má převážně zemědělský a rekreační charakter s tradičním rybníkářstvím. V Třeboňské rybniční soustavě je 70 km² vodních ploch včetně jednoho z největších evropských rybníků Rožmberka.

Rakouská část Euregia Silva Nortica, region Waldviertel, má rozlohu 4 604 km² a 224 000 obyvatel. Český masiv zde tvoří náhorní plošinu s charakteristickými formami zvětrávání žuly a ruly. V zemědělství a lesním hospodářství převažují střední a malé podniky. Cestovní ruch se orientuje na nabídku návštěvníkům, vyhledávajícím zdraví a sport.

 

Cíle Euroregionu Silva Nortica

  • Trvale udržitelný rozvoj příhraničí – zejména rozvinutá, spojující infrastruktura; podpora zemědělství a údržby  krajiny; ochrana životního prostředí; rozvoj cestovního ruchu; kvalita života občanské společnosti
  • Cesta – společné struktury a strategie rozvoje, kvalitní projekty, využívání programů EU
  • Cíl – rozvinutý euroregion, dobré sousedství, spokojení občané, všestranná spolupráce, odstranění hranic a rozdílů mezi regiony

 

Význam názvu organizace

Euregio
je nejstarší  tímto způsobem vzniklá organizace (od r. 1958) – oblast na holandsko-německých hranicích. Stala se modelem pro další podobné iniciativy a proto její označení převzaly nově vznikající hraniční oblasti tohoto druhu.

Silva Nortica je historické označení naší oblasti  na rakousko-české hranici a znamená Severní les.

 

Význam loga organizace

Strom a vodní hladina
v logu symbolizují spojení Waldviertelu a Jižních Čech.

9 hvězdiček představuje 9 okresů v euroregionu (5 waldviertelských a 4 jihočeské). 

Z regionu Waldviertel jde o okres Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen an der Thaya a Zwettl.

V Jihočeské kraji euroregion zahrnuje okres České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor.

Logo JčSN ke stažení.

Základními programové dokumenty:

Pracovní program ERSN 2003 - 2004

Zakládací dohoda ERSN (německy)

Pracovní program ERSN 2004 - 2006

Zakládací dohoda ERSN (česky)

Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica

Strategie Euregionu Silva Nortica 2007 - 2013Členství ERSN v jiných organizacích:

  • je členem Asociace evropských příhraničních regionů AEBR www.aebr.eu od roku 2005
  • je členem Asociace euroregionů ČR je od roku 2006

 

Loga partnerů