Euroregiony ČR

Česky Deutsch

Euroregiony (případně regionální sdružení obcí) jsou důležitým článkem přeshraniční spolupráce v ČR. V rámci programů přeshraniční spolupráce spravují prostředky (fondy) určené na projekty menších finančních objemů vždy v části území příslušného programu. Tyto fondy podporují především projekty prohlubující přímou komunikaci a kooperaci mezi obyvateli příhraničních regionů. Každé programové území je pro potřeby fondů rozděleno na několik částí a v každé z nich spravuje určený Euroregion (případně regionální sdružení obcí) přidělený fond.

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

 

Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

 

Asociace euroregionů ČR

Dne 20. 3. 2023 se na Ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, které jsme také členem, ta přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace. Další informace o Asociaci euroregionů naleznete na jejich webu.

Loga partnerů