Qualist

Česky Deutsch

Zahájení projektu č. 2CE179P4 - 1. 7. 2010, ukončení projektu 30. 6. 2013. Projekt prodloužen do 31. 12. 2013.

Tento projekt byl realizován prostřednictvím programu "Central Europe" a spolufinancován z "Evropského fondu pro regionální rozvoj".

PARTNEŘI       

Hlavní partner - LP: Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy
Další partneři: 
Sasko: Zemský krajský úřad Vogtland, město Adorf, město Oelsnitz, Sdružení dopravců Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
Dolní Rakousko: Sdružení Interkomm Waldviertel (50 obcí), město Horn, obec St. Martin, Zemský úřad DR RU7 
ČR: Euroregion Silva Nortica, A.R.D. Central s.r.o.
Přidružený partner ČR: město Slavonice

CÍLE

  • Udržet trvalé obyvatelstvo a získat potenciální nové obyvatele.
  • Konkrétní opatření na podporu územní integrace, propagaci vnitřní integrace a zvýšení konkurenceschopnosti regionů střední Evropy (SE).
  • Rozvinout a implementovat opatření reagující na negativní dopady demografických a sociálních změn v malých městech SE za účelem zvýšení kvality života v těchto oblastech.

Svobodný stát Sasko, česká oblast jižních Čech, stejně jako Waldviertel v Dolním Rakousku jsou poznamenány vývojem, který vede ke zvyšování atraktivity velkých měst a aglomeračních oblastí a zmenšování a pustnutí venkovských území a malých měst. V malých a středních obcích dochází ke značnému odstěhování obyvatel. Příčinou je nedostatek pracovních příležitostí a chybějící dopravní infrastruktura. Díky spolupráci malých měst a obcí na venkově mají být vyhodnoceny pozitivní příklady, otestována řešení a uskutečněny konkrétní impulsy, orientované na stanoviště.

VÝSTUPY

Souhrnná zpráva - Evaluace a integrace dat
Souhrnná zpráva - Zpráva o stavu mobility malých měst v partnerských regionech


Letáky se základními informacemi o projektu: 

 

Loga partnerů