Památky žijí

Česky Deutsch

Projekt: Památky žijí / Denkmäler leben

Web projektu:  www.pamatkyziji.cz

Podtitul: Hrady, zámky, kláštery a města s hradbami

Program: Interreg V-A Rakousko-ČR 2014-2020

Partneři projektu:

Území: Projekt je realizován na území regionů Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Waldviertel v Dolním Rakousku a Mühlviertel v Horním Rakousku.

Doba trvání: 01.10.2016 – 31.12.2019.

Cíle projektu:

  • Zlepšení ochrany, zachování a lepší přístup ke kulturnímu dědictví ve společném regionu (méně navštěvované památky).
  • Zlepšení potenciálu pro měkkou turistiku postavenou na šetrném a udržitelném zhodnocení kulturního dědictví (propagace a marketing památek, navigační systémy).
  • Zvýšení návštěvnosti hradů, zámků, klášterů a měst s hradbami ve společném regionu.
  • Prodloužení doby pobytu turistů v regionu, zvýšení počtu přenocování.

Výstupy projektu:

  • Ročně bude uspořádáno min. 5 turistických společných akcí typu: workshop, seminář, konference, exkurze, studijní cesta, setkání infocenter apod.
  • Bude provedena reklamní a mediální kampaň zaměřená na zvýšení návštěvnosti památek v přeshraničních regionech – radiospoty, videospoty, internet, billboardy, mapa, publikace, propagační materiály, inzeráty v médiích, výstavy, veletrhy aj.
  • Bude podpořeno 50-60 kulturních akcí (15-20 ročně) pořádaných na hradech, zámcích, klášterech městech s hradbami typu: výstava, festival, slavnost, koncert (vážná hudba, folklór aj.), divadelní představení apod. (nelze podpořit umělce, ale propagaci, technické a organizační zajištění akcí).
  • Vznikne nový informační systém na zámku Třeboň – aktivita NPÚ.
  • Bude zpracována analýza současných produktů, návrhy nových produktů pro kulturní památky.

Loga partnerů