Mobilita

Česky Deutsch

Zahájení projektu č. M00101 se uskutečnilo 6. 1. 2009, ukončen byl 30. 6. 2011

PARTNEŘI: hlavní partner Jihočeská Silva Nortica, projektový partner PP1 - Projektverein Waldviertel, do financování projektu je zapojen Jihočeský kraj a země Dolní Rakousko.

AKTIVITY

  • Dopravní platforma - společné grémium pro výměnu zkušeností v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, předkládání návrhů a doporučení veřejné správě, organizacím, dopravcům, podnikatelům v dopravě, organizace společných workshopů a konferencí s tématy spolupráce v dopravě a cestovním ruchu.
  • Rozvoj mobility - zvýšení zájmu o veřejnou dopravu. Cílové skupiny - děti a mládež.
  • Studie a projekty - zpracování „Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury“. Analýza - zjištění a popsání současného stavu, prognóza vývoje do r. 2025. Návrhová část - opatření potřebná ke zlepšení dopravní a turistické infrastruktury, dopravní obslužnosti. Dále návrh integrace a vytvoření systému MHD České Velenice – Gmünd.
  • Marketing a publicita projektu podle EU, tiskové výstupy z akcí a dílčích projektů, vytvoření internetových stránek, tiskové konference a informace do médií, letáky do dopravních prostředků a informačních center.
  • Řízení projektu - prostředky na management projektu a společný projektový tým, provozní a režijní náklady. Společný tým - Euroregion Silva Nortica a projektový management Waldviertel, zástupci Jihočeského kraje a Spolkové země Dolní Rakousko.

ERSN podporuje dopravní projekty

Euroregion Silva Nortica spojuje Jihočeský kraj a zemi Dolní Rakousko, region Waldviertel, tedy území ležící mimo hlavní evropské dopravní tahy vedené ve směrech S-J a Z-V. Nejbližší významné dopravní tepny jsou dálnice D1 na Vysočině, dálnice A1 Linz-Vídeň a budovaná dálnice D3 Praha-České Budějovice. Proto si členové ERSN velmi cení projektu elektrifikace železniční trati České Budějovice – České Velenice – Gmünd, který umožní přímé dopravní spojení mezi Českými Budějovicemi a Vídní, s prodloužením do Plzně nebo do Prahy. Slavnostní zahájení provozu na elektrifikované trati se konalo dne 11. června 2010 na nádraží v Českých Velenicích a zúčastnili se ho hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, představitelé Ministerstva dopravy, Správy železniční a dopravní cesty, Státního fondu dopravní infrastruktury, předsedové ERSN Ing. František Štangl a Ing. Johann Hofbauer, zástupci zhotovitele a další významní hosté.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a za podpory Fondu malých projektů byly dále v jihočeském příhraničí umístěny směrové značky k blízkým cílům v sousedním regionu Waldviertel. Motoristé se tak mohou na českých silnicích potkat s dopravními značkami označujícími směr a vzdálenost k městům Zwettl, Horn, Weitra, Gmünd, Schrems, Litschau, Heidenreichstein, Dobersberg, Waidhofen ad Thaya, Raabs ad Thaya apod. V Dolním Rakousku byly směrové značky na česká cílová města České Budějovice, Nové Hrady, Třeboň, Jindřichův Hradec ad. rozmístěny již v loňském roce. Euroregion Silva Nortica se tak stal prvním českým i rakouským regionem, kde bylo toto značení umístěno.

VÝSTUPY

Dopravní značení

 

 

 

 

Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury do roku 2025

 

Loga partnerů