FMP 2007-2013

Česky Deutsch

Jihočeská Silva Nortica, Správce Fondu malých projektů (FMP) v jižních Čechách, ukončila realizaci FMP 2007-2013.

Poslední Regionální monitorovací výbory se konaly ve dnech 25. 3. 2014 (spolupráce JČ - HR), 3. 4. 2014  a 10. 7. 2014 (spolupráce JČ - DR).

Projekty na nich schválené byly ukončeny a vyúčtovány nejpozději do 31. 12. 2014.

Fond byl řádně vyúčtován a ukončen k datu 31. 3. 2015. Bylo podpořeno celkem 546 malých projektů, realizovaných v JČ, DR a HR. Celková výše příspěvku činila 3 578 476,43 EUR, z toho na malé projekty připadla částka 3 173 516,43 EUR, zbylá částka 404 960 EUR podpořila administraci FMP u Lead-Partnera projektu, kterým bylo sdružení Jihočeská Silva Nortica.

SEZNAM podpořených projektů.

Na české straně bylo schváleno 459 malých projektů, z toho realizováno 441 projektů, v 18 případech žadatelé od realizace odstoupili.
                                                                                                                                                                                       

V programovém období EU 2007-2013 byly vyhlášeny operační programy podporující přeshraniční spolupráci nazvané Evropská územní spolupráce. Jednalo se v nich mj. o spolupráci Jihočeského kraje s regiony Horní a Dolní Rakousko a Dolní Bavorsko. Součástí těchto programů byl tzv. Fond malých projektů č. M00034 (dále FMP), ve kterém byly pro Jihočeský kraj alokovány značné prostředky EU. Konkrétně na spolupráci s Horním a Dolním Rakouskem na období 2008-2014 2,7 mil. EUR, tj. přibližně 9 mil. Kč ročně.

Správcem a Administrátorem česko-rakouského FMP pro Jihočeský kraj je sdružení Jihočeská Silva Nortica (dále JčSN) se sídlem v Jindřichově Hradci. Sdružení již provádělo správu a administraci podobně zaměřeného Dispozičního fondu INTERREG IIIA v období 2004-2006, takže má dostatečné zkušenosti. Při administraci spolupracovalo s regionálními rozvojovými agenturami RERA v Českých Budějovicích a RRA Šumava ve Stachách. Tato spolupráce nadále probíhá takto: 

  1. JčSN administruje okresy Jindřichův Hradec, Tábor
  2. RERA administruje okresy České Budějovice, Písek
  3. RRA Šumava administruje okresy Český Krumlov, Prachatice, Strakonice 

 

Vzhledem k zaměření přeshraniční spolupráce žadatelů z Jihočeského kraje na spolupráci s partnery z Horního Rakouska a z Dolního Rakouska jsou ustaveny 2 Regionální monitorovací výbory – jeden na spolupráci s Horním Rakouskem a druhý na spolupráci s Dolním Rakouskem. Výbor JC-HR schvaluje společně žádosti předložené v Jihočeském kraji a Horním Rakousku (region Mühlviertel a 3 další), výbor JC-DR žádosti předložené v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku (regiony Waldviertel a Mostviertel). Termíny jednání výborů koordinují sekretariáty Správců FMP – Jihočeská Silva Nortica, Regionalmanagement NO – kancelář ve Zwettlu a Regionalmanagement OO – kancelář ve Freistadtu. 

V rámci projektu ETZ-KPF/SB/07/027 "Evaluace FMP" byla vypracována studie, která měla za úkol zhodnotit aktuální stav fondu v JČ, HR a DR a nastínit nové možnosti po roce 2013. K této problematice se konalo dotazníkové šetření a 2 semináře.
                       
Studie "Evaluace FMP JC-HR-DR v polovině jeho realizace".
 

 

 V rámci projektu č. M00257 "Euroregionální rozvoj hornorakousko/jihočeského příhraničí 2013/2014" byla zpracována brožura "Fond malých projektů Jihočeský kraj - Horní Rakousko 2010-2013", která má představit některé úspěšně realizované projekty v rámci FMP.

Brožura ke stažení.   

 

 
 

Loga partnerů