Euroregion HR-JČ 2013-2014

Česky Deutsch


Zahájení projektu č. M00257 se uskutečnilo 1. 4. 2013, ukončení projektu 31. 12. 2014

Tento projekt je realizován prostřednictvím operačního programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, 2007-2013" a spolufinancován z "Evropského fondu pro regionální rozvoj". 

PARTNEŘI
hlavní partner - LP: Regionalmanagement Oberösterreich
PP1: Regionální sdružení Šumava
PP2: Jihočeská Silva Nortica

AKTIVITY 
Partneři realizovali v rámci projektu následující aktivity / služby:
  • Rozvoj příhraniční spolupráce: zprostředkování přeshraničních kontaktů, kooperace z jinými EUREGIONY/RM, regionální konzultační místo pro přeshraniční kontakty a podpora regionálních subjektů při příhraniční spolupráci, plánování přeshraniční spolupráce v dalších obdobích - strategie rozvoje přeshraniční spolupráce, kterou předchází rozvojový koncept přeshraničního cestovního ruchu a průzkum návštěvnosti v příhraničních oblastech Šumavy.
  • Podpora žadatelů při přípravě projektů pro EÚS: podpora při realizaci a účtování projektů, první poradenství žadatelů, podpora při přípravě žádosti a vyhledávání vhodných přeshraničních partnerů - zajišťuje pouze LP.
  • Administrace Fondu malých projektů: projektový partner LP bude administrovat v tomto projektu FMP JČ-HR, PP2 má tuto činnost hrazenou z jiného projektu.
  • PR: práce s veřejností, vztahující se na jednotlivé projekty a témata, např. informační akce - konference, workshopy, exkurze, přednášky, tiskové zprávy, informační brožury, atd.

 

VÝSTUPY

  • Mediální zprávy z ČR a Jihočeského kraje v české a německé verzi (05/2013-12/2014).
  • Brožura o realizovaných projektech FMP JC-HR-DR 2007-2013.

V rámci projektu byla zpracována brožura "Fond malých projektů Jihočeský kraj - Horní Rakousko 2010-2013", která má představit některé úspěšně realizované projekty v rámci FMP.


 
  
 
 

Loga partnerů