Dne 11. 3. 2016 se na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci konalo Generální shromáždění Euroregionu Silva Nortica. Po delší době se sešlo 65 zástupců měst, obcí a organizací činných v přeshraniční spolupráci mezi Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem – regionem Waldviertel. Bilancovali zde své přeshraniční aktivity posledních let, sdíleli výhledy do dalšího období a předávali si vzájemně své zkušenosti z přeshraniční spolupráce a realizace přeshraničních projektů. Shromáždění se účastnili i hosté ze sousedního Euroregionu Šumava-Mühlviertel a z Evropského regionu Dunaj-Vltava, kteří představili své aktivity a zhodnotili spolupráci s Euroregionem Silva Nortica.

Akci zahájily hymny Rakouské a České republiky a uvítací řeči obou předsedů euroregionu – Ing. Johanna Hofbauera za rakouskou a Ing. Stanislava Mrvky, radního Jihočeského kraje a starosty města Jindřichův Hradec, za českou část euroregionu. Hlavními hosty akce byli a účastníky shromáždění pozdravili hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, dolnorakouská poslankyně a starostka obce Moorbad Harbach Margit Göll a děkan fakulty Ing. Vladislav Bína, Ph.D. V zahajovacích proslovech byla nejčastěji vzpomínána již téměř 15 letá historie vzniku euroregionu a oceňován přínos jeho přeshraničních aktivit.

Součástí hlavního programu bylo ohlédnutí za úspěšnými přeshraničními projekty již ukončeného programovacího období, konkrétně za projekty Healthacross (přijímání českých pacientů v nemocnici Gmünd), Porta Culturae (spolupráce v oblasti kultury v česko-rakouském příhraničním regionu) a Fond malých projektů. Ten byl hodnocen z pohledu statistiky a následně bylo v rámci interview s příjemci podpory prezentováno několik konkrétních projektů. Tématy projektů byla spolupráce škol, obcí, rozhovory byly orámovány obrázky z projektů. Všichni zástupci hodnotili finanční přínos fondu pro jejich projekty za velmi důležitý, bez jeho podpory by se spolupráce rozvíjela v mnohem menší míře.

Veliký zájem účastníků vzbudily informace k aktuálnímu programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, který byl vyhlášen začátkem roku 2016. První uzávěrka předkládání nových žádostí má termín 22.3. Velmi zajímavé byly i prezentace, týkající se činnosti Evropského regionu Dunaj–Vltava a jeho vědomostních platforem Doprava a Obnovitelné energie. Ty pod patronátem Jihočeského kraje a země Dolní Rakousko shromažďují odborníky z těchto oblastí, iniciují a plánují projekty v Evropském regionu zahrnujícím území v povodí řek Dunaje a Vltavy, tj. na území Čech, Rakouska a Německa. V rámci dopravy byl prezentován aktuální stav při realizaci projektu Letiště v Jihočeském kraji a dopravní koncept autobusové dopravy ve Waldviertelu.

Vzorovou spolupráci prezentovali města Jindřichův Hradec a Zwettl na příkladu projektu Města v rozletu. Spolupracují také Euroregion Silva Nortica a Euroregion Šumava-Mühlviertel-Bavorský les. A je velmi příjemné slyšet, že spolupráce probíhala a nadále probíhá i mimo projekty podpořené z grantů.

Z připravovaných projektů byl představen nový Fond malých projektů, jehož příprava se zatím zastavila kvůli vyjádření od Evropské komise k podepisování dotačních smluv, projekt ConnReg podporující technickou pomoc celého programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika  a projekt Památky žijí, který připravuje Euroregion Silva Nortica na podporu zvýšení návštěvnosti českých a rakouských hradů, zámků, klášterů a měst s hradbami. Hlavní část programu byla ukončena hymnou Evropské unie.

Hostitelem jednání byla Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, sídelním městě českého sekretariátu euroregionu. Fakulta poskytla reprezentativní zázemí akce, ukázala účastníkům nově vybavené prostory, které jsou dostatečně reprezentativní pro konání různých konferencí, kurzů a seminářů.

Připojená galerie