Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Interreg V-A Rakousko-ČR byla 1. výzva k předkládání žádostí do tohoto programu vyhlášena dne 7. 1. 2016. Termín uzávěrky je 22. 3. 2016, žádosti budou schváleny na jednání Monitorovacího výboru 28.-29. 6. 2016. Konzultace k žádostem poskytuje Ing. Vanda Pánková, vedoucí Oddělení evropské integrace, odbor evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje (386 720 162, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Jihočeská Silva Nortica připravuje do této výzvy 2 projekty, kterými jsou Fond malých projektů (FMP) a projekt Památky žijí. Předložení a schválení obou projektů je ovšem podmíněno spoluprací s rakouskými partnery, kteří musí být do projektu zapojeni. V případě FMP jsou námitky ze strany partnera / Správce FMP v Horním Rakousku, který nechce podepisovat Smlouvy o příspěvku ERDF se žadateli malých projektů. Z důvodu průtahů při projednávání této věci není jisté, zda bude projekt FMP v termínu 22. 3. předložen.

Projekt Památky žijí se bude věnovat propagaci, prezentaci a zlepšení přístupu k historickým památkám a objektům kulturního dědictví (hrady, zámky, kláštery a městská opevnění). V tomto projektu dosud zcela chybí partner z Horního Rakouska a JčSN se snaží o jeho získání. Dalšími partnery jsou zde Jihočeská centrála cestovního ruchu, Národní památkový ústav, pobočka České Budějovice a organizace Waldviertel Destination ze Zwettlu. Výhledově se uvažuje také o zapojení partnera z Vysočiny.

Předpokládáme vyřešení těchto problémů s partnery do konce února tak, aby mohly být oba projekty předloženy v termínu 22. března.