Archiv

Česky Deutsch

Vyhlášení Programu Interreg V-A Rakousko-ČR 2014-2020 se předpokládá na Monitorovacím výboru (MV), který se koná 22. září 2015 v hornorakouském Aigen-Schläglu. Na programu jednání je schválení Jednacího řádu MV, rozhodnutí o výběrových kritériích, schválení projektové žádosti na „velké“ projekty, rozhodnutí o pravidlech způsobilosti výdajů a další body nutné pro vyhlášení programu. Předpokládá se, že MV stanoví první uzávěrku předkládání žádostí na konec listopadu. Začátkem března 2016 budou žádosti vyhodnoceny a schváleny na 2. zasedání MV.

V rámci této první vlny žádostí bude podána i žádost na zastřešující projekt Fond malých projektů Rakousko-ČR 2014-2020. Partneři projektu – budoucí správci FMP intenzivně pracují na přípravě doprovodné dokumentace k žádosti – Jednacím řádu Regionálního monitorovacího výboru (RMV), Směrnici pro žadatele FMP, výběrových kritérií a Příručce pro Správce FMP. Tyto dokumenty jsou nyní ve stadiu schvalování a připomínkování ze strany Národního orgánu programu (MMR ČR), českých krajů (Krajské úřady Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje) a rakouských zemí (Úřad vlády země Horní Rakousko a země Dolní Rakousko). Partneři současně připravují žádost do programu Interreg V-A, záměrem je, aby počátkem listopadu 2015 byly všechny dokumenty hotové a připravené k předložení do programu.

Fond malých projektů může být vyhlášen až po schválení žádosti na zastřešující projekt FMP v březnu 2016.

Předpokládá se první období k předkládání žádostí s termínem uzávěrky cca 30.4.2016, aby bylo možné stihnout letní aktivity žadatelů. V červnu 2016 pak mohou být s úspěšnými žadateli podepsány Smlouvy o financování projektu FMP, které jim umožní v průběhu léta 2016 projekty realizovat. Další období k předkládání žádostí pak bude vyhlášeno na podzim 2016.

Vzhledem ke značným rozdílům nového FMP oproti nyní ukončenému FMP 2007-2013 budou Správci FMP organizovat konzultace a semináře pro zájemce a potenciální žadatele. Ty budou probíhat od prosince 2015 do března 2016 a budou se postupně konat ve všech příhraničních okresních městech. V Jihočeském kraji jsou to města - Strakonice, Prachatice, Český Krumlov, Písek, Tábor, České Budějovice a Jindřichův Hradec. Další semináře proběhnou v krajích Vysočina a Jihomoravském, stejně jako v Horním a Dolním Rakousku.

Sledujte proto tyto webové stránky, na kterých budou termíny seminářů zveřejněny.

Loga partnerů