Archiv

Česky Deutsch

Dne 11. prosince 2014 se v rakouské příhraniční obci Leopoldschlag konal slavnostní akt k výročí 25 let pádu železné opony. Přesně před 25 lety byl v prostoru hraničního přechodu Dolní Dvořiště – Wullovitz přestřižen ostnatý drát železné opony a hranice se tak definitivně otevřely. Akci uspořádala země Horní Rakousko a Jihočeský kraj. Na programu byla vystoupení dětských sborů, vzpomínky pamětníků, s hlavními proslovy vystoupili oba hejtmani Josef Pühringer a Jiří Zimola. Kromě jiného zde byla představena brožura „Veřejná správa v Horním Rakousku, Jihočeském kraji a Bavorsku“, kterou euroregiony Silva Nortica a Šumava-Bavorský les-Mühlviertel vydaly v rámci projektu „Euroregionální rozvoj hornorakousko-jihočeského příhraničí 2013-2014“. Dne 12. prosince 2014 se v dolnorakouském městě Schrems konal slavnostní akt na stejné téma. Akci pořádala zemská agentura ECOPLUS za podpory Jihočeského kraje a Euroregionu Silva Nortica. Program byl rámován vystoupením jazzového souboru, pamětníci opět vzpomínali na období před 25 lety. Hlavní proslov přednesla radní země Dolní Rakousko Petra Bohuslav, za Euroregion Silva Nortica vystoupili předseda Johann Hofbauer a místopředseda František Štangl.

Loga partnerů