Archiv

Česky Deutsch

V prosinci loňského roku byl ukončen projekt QUALIST.

Závěrečná konference k projektu se konala ve dnech 12.-13.11.2013 v Drážďanech, v kostele „Dreikönigskirche“. Konference zúčastnili všichni partneři projektu a pozvaní hosté, celkový počet účastníků převyšoval 60 osob.

Na programu jednání bylo ve dvou modulech shrnutí výsledků projektu QUALIST. V modulu „Zlepšení života v malých městech střední Evropy“ diskutovali účastníci o tom, jak zabránit stěhování mladých lidí a rodin s dětmi z venkovských oblastí střední Evropy, jak učinit venkov atraktivní pro obyvatele velkých měst, jak zajistit kvalitní nabídku služeb, zaměstnání, využití volného času apod. Názorem všech diskutujících bylo, že bez zajištění standardních sociálních a zdravotních služeb, sítě mateřských a základních škol, kvalitního bydlení a dopravní dostupnosti malých měst, solidní obchodní , kulturní a sportovní nabídky mladé lidi na venkově neudržíme. Samospráva musí pro tyto základní potřeby zajistit dostatečné podmínky. Příkladem se stal projekt „Bydlení ve Waldviertelu“, který velmi komplexně řeší nabídku venkovského prostoru pro obyvatele velkých měst. Trend odchodu obyvatel z Waldviertelu se daří mírnit a v některých oblastech naopak roste přistěhování obyvatel z velkých měst. Bylo dohodnuto, že venkovské regiony v Sasku a Jihočeském kraji by se měly podobným modelem inspirovat.

V odpoledním modulu „Zlepšení dopravy do malých měst“ se odborníci zabývali zlepšením dopravní dostupnosti, dopravní obslužnosti a mobility obyvatel malých měst a venkova. Byly představeny různé systémy optimalizace veřejné dopravy, včetně dopravního systému Waldviertel-Linie či dopravních opatření v malých regionech Milevsko a Dačicko v Jihočeském kraji. Zde se odborníci shodli na potřebě snižování provozních nákladů dopravních prostředků, budoucnost vidí v alternativních pohonech - elektřině a zemním plynu. V současné době jsou však vysoké pořizovací náklady těchto dopravních prostředků, jejich větší zapojení bude možné v časovém horizontu několika desítek let. V rámci dopravní obslužnosti byly oceněny výsledky zavádění integrovaného dopravního systému ZVON (Sasko-Severní Čechy-Západní Polsko) a snahy o založení Centrály mobility Waldviertel – Jižní Čechy.

Partneři projektu pak měli 13.11.2013 poslední projektový mítink, kde se dohodli na případném dalším pokračování projektu QUALIST v novém programovém období 2014-2020. Přípravná schůzka k tomuto tématu se plánuje na měsíc květen 2014 v Jihočeském kraji a zorganizuje ji sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Připojená fotogalerie

Loga partnerů