Evropský region Dunaj–Vltava již využívá zkušenosti dvou stovek expertů, dopravní propojení patří mezi priority Jihočeského kraje.

Prezidium Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV), tedy sedm nejvyšších politických představitelů z Jižních Čech, Dolního Bavorska, Horního a Dolního Rakouska, Plzeňského kraje, Horní Falce a Kraje Vysočina se poprvé v letošním roce sešlo v úterý 23. dubna 2013 v Českých Budějovicích.


Jednání se konalo na jihu Čech, protože tato oblast je letos předsednickým regionem v ERDV. Hosty z obou stran hranic přivítal za hostitelský kraj hejtman Jiří Zimola. Během jednání se dospělo k dohodě o zřízení společné kanceláře pro celý evropský region v Linci. Dále se řešily zejména první výstupy z jednání společných vědomostních platforem. Je potěšující, že jen několik měsíců po založení ERDV jsou již aktivně využívány zkušenosti téměř dvou set expertů ze všech sedmi regionů.

Vědomostní platformy zahájily činnost v prvním čtvrtletí letošního roku. Těchto pracovních skupin je sedm a jejich členy jsou vždy zástupci ze všech regionů. V platformách jsou nyní definovány prioritní osy spolupráce a obtíže, které jsou stále spojeny s odstraňováním přeshraničních bariér. Ty doposud existují v oblastech dopravy, turistiky, vědy a výzkumu, trhu práce, vysokých škol, obnovitelných zdrojů energií a kooperace firem.

„Pokud vezmu za příklad činnost pracovní skupiny doprava a mobilita, nad kterou máme jako Jihočeský kraj záštitu, intenzivně pracujeme zejména na podpoře chybějících silničních a železničních propojení na Linec a Pasov. Z pozice evropského regionu budeme mít další možnost, jak účinněji vyvíjet tlak na vládu či další instituce, které rozhodují o dostavbách tras D3, R4 či železničních koridorů. Ve stejném duchu pak budeme využívat tuto pozici i v dalších oblastech, např. školství, obchodních příležitostí, atd.," doplnil hejtman Jiří Zimola.

Evropský region Dunaj–Vltava byl založen jako politické uskupení v červnu roku 2012 sedmi partnerskými regiony, které si rozdělily záštitu nad sedmi oblastmi s perspektivou pro další rozvoj s cílem spolupráce a posílení vlivu tohoto území v konkurenci jiných evropských regionů. ERDV se rozkládá na ploše 60 tisíc km2 a žije v něm 6 milionů lidí. Jihočeský kraj převzal záštitu nad rozvojovou oblastí mobilita, dostupnost a doprava.