Archiv

Česky Deutsch

Ve dnech 8. - 9. listopadu 2012 se konalo jednání Generálního shromáždění asociace evropských přeshraničních regionů AGEG. Letošní setkání proběhlo v Berlíně, v prostorách Auditoria – výjimečného místa v centru hlavního města, kde se setkává historie s modernou. Euroregion Silva Nortica zastupoval RNDr. Jan Zahradník a Mgr. Pavel Hložek.

Dvoudenní akci zahájil prezident asociace p. Karl-Heinz Lambertz, její předseda p. Walter Deffaa, generální ředitel p. Uwe Schulz-Hofen, dále zástupci senátu města Berlín, tajemník státu p. Henning Heidemanns, zástupci státu Brandenburg a pí. Nataliya Romanova, zástupkyně komory regionů a kongresu místních a regionálních orgánů Evropské rady.

Tématem letošní výroční konference byl „Přeshraniční trh práce – zkušenosti, problémy a výzvy“, což je velice důležité téma pro evropské přeshraniční regiony. Více než třetina obyvatel EU denně překročí hranice kvůli zaměstnání či volnočasovým aktivitám. Možnost pracovat na druhé straně hranice nebo zaměstnat pracovníky z druhé strany otevřela nové příležitosti pro zaměstnance i zaměstnavatele. V oblasti mobility pracovních sil však stále existuje mnoho praktických překážek, které musí být odstraněny. Bohužel se neustále mění právní, správní, sociální a ekonomické podmínky. Informace o standardních řešeních není dostatečná, neboť jednotlivé situace vyžadují individuální informace a rady. Euroregiony a ostatní přeshraniční struktury mohou zlepšit tok informací mezi občany a národními orgány. Bez komplexní a spolehlivé informace o věcech spojených s překročením hranic je těžké dosáhnout dobrých výsledků, pokud jde o vytvoření fungujícího přeshraničního trhu práce. V každém případě jde o základ pro integraci EU. Výroční konference AGEG měla za cíl výměnu zkušeností v přeshraniční spolupráci na trhu práce a diskutovat o současných problémech a výzvách s pozvanými odborníky z evropských příhraničních regionů a s politiky vystupujících na regionální, národní a evropské úrovni. Svou účast potvrdilo téměř 250 zástupců z 21 evropských zemí. Více informací k danému tématu naleznete v závěrečném prohlášení k výroční konferenci zde.

První den 8. 11. 2012 byla na programu Valná hromada AGEG. Poté následovalo zasedání Předsednictva AGEG. Během Valné hromady se projednával zápis z minulého jednání v Kursku, plnění rozpočtu na letošní rok, rozpočet na rok 2013 nebo i členství v AGEG. Dalším bodem byla výroční zpráva, zpráva rady a auditora. Posledním bodem programu byly volby do předsednictva na období 2013 - 2014. Volil se prezident, víceprezidentové, členové předsednictva, pokladník, auditor a předseda rady. Oprávněni hlasovat byli všichni zástupci členských regionů, které zaplatili členské příspěvky. Kandidáty navrhovali zástupci regionů. Prezidentem AGEG byl opět jednoznačně, tj. 200 hlasy, zvolen Karl-Heinz Lambertz, ministerský předseda německy mluvícího společenství v Belgii. První místopředsedkyní byla zvolena Ann-Sofi Backgren, členka regionální rady v Ostrobotnia ve Finsku. Dalšími místopředsedy se stali: pí. Cristina Teniente (Extremadura, ES), p. Mark De Buck (Euregio Scheldemond, BE), p. Kyriakos Charakidis (Euroregion Nestos-Mesta, GR), p. Bernhard Bramlage (Ems Dollart Region, DE), pí. Gabriele Lackner-Strauss (Euroregion Bayerischer Wald-Böhmerwald-Mühlviertel, AT), p. François Maïtia (Aquitaine, FR), p. Dieter Friese (Euroregion Spree-Neiße-Bober, DE) a p. Zbigniew Kulik (Euroregion Nysa, PL). I Euroregion Silva Nortica zde opět má své zastoupení. RNDr. Jan Zahradník byl zvolen na základě návrhu euroregionu za místopředsedu AGEG na dvouleté funkční období.

V odpoledních hodinách probíhal odborný program na téma „Přeshraniční trh práce“. Vytvořili se pracovní skupiny, kde se diskutovalo o budoucnosti územní politiky soudržnosti EU. Na toto téma referoval generální ředitel městské a regionální politiky Evropské komise, p. Walter Deffaa, poslanec Evropského parlamentu p. Markus Pieper (REGI) a předseda výboru AGEG, p. Jens Gabbe. Paní Ruth Taillon, zástupkyně ředitele Centra pro přeshraniční studie (Severní Irsko), vysvětlila nástroje hodnotící dopad územní spolupráce vyvinutý jejich institucí a institucí TEIN („Přeshraniční euro-institut sítí“). Odehrávala se zde velmi živá debata s účastníky. Soustředila se na potřeby provést nové pružnější operační programy pro přeshraniční spolupráci, na decentralizaci jejich řízení, na větší zvážení projektů „people-to-people“ v souladu s tematickými prioritami navrženými Evropskou komisí. Dále se hovořilo o tom, že je třeba lépe řídit programy na všech politických úrovních.

Večer následoval volný program, který oba zástupci ERSN strávili prohlídkou města Berlín, zejména Brandenburské brány, promenády „Unter dem Linden“ a Check-point Charlie. Zde došlo před 23 lety k prolomení Berlínské zdi a následně k jejímu zrušení, což je připomenuto venkovními exponáty, muzeem a panoramatickou projekcí.

Druhý den 9. 11. 2012 se konala Výroční konference AGEG, na které byly představeny nové členské euroregiony a jejich projekty. Dále pokračovalo jednání na téma Pracovní trh – zkušenosti, problémy a výzvy. Oficiální zakončení Výroční konference bylo v 17:30 hodin.

K příležitosti 40. výročí úspěšné přeshraniční spolupráce AGEG (1971-2011) byla vydána brožura o historii AGEG. Ke stažení zde.

Další informace o VH a GS AGEG 2012 včetně prezentací řečníků naleznete na domovském webu AGEG.

připojená fotogalerie: Valná hromada a GS asociace AGEG 2012 - [18 obr.]

Loga partnerů