Archiv

Česky Deutsch

Euroregion Silva Nortica pořádal dne 9. prosince 2010 pro své členy Generální shromáždění. Akce se uskutečnila v zasedacím sále rakouské banky Waldviertler Sparkasse ve městě Waidhofen an der Thaya.
Prvním bodem programu byl referát RNDr. Jana Zahradníka o účasti na výroční konferenci Asociace evropských příhraničních regionů (AGEG) v irském Dundalku. Podávaly se zde aktuální informace o dění regionů, konal se workshop a seminář a hlavně proběhla volba předsednictva. Při ní byl zástupce ERSN Dr. Zahradník dosazen na post viceprezidenta. Pro JčSN bude pocta být organizátorem příštího zasedání AGEGu, které se uskuteční ve dnech 3. – 5. 2. 2011 v Praze a jihočeském Táboře.

Dalším bodem GS bylo představení probíhajících projektů. Prezentována byla Přeshraniční mobilita a s ní související studie „Doprava 2025“, Hospodářská platforma EUREGIO a Fond malých projektů. Zmíněny byly i nové projekty – QUALIST, Prima Clic, Města se servisem, Pro 2013+ a Řemesla bez hranic.

Po ukončení GS se konala výstava „Jižní Čechy hostem ve Waldviertelu“. Zahájily jí předsedové ERSN LAbg. Ing. Johann Hofbauer a Ing. František Štangl. Přítomné uvítal i ředitel Sparkasse pan Gerhard Hufnagl. Mezi návštěvníky byli významní lidé z politiky a hospodářství např. Mag. Franz Kemetmüller - okresní hejtman, Mag. Dietmar Schimmel - ředitel Hospodářské komory Waidhofen, Mag. Andreas Krenn - ředitel Hospodářské komory Gmünd, Ing. Jiří Stráský - ředitel Jihočeské hospodářské komory. Výstava v krátkosti představuje Jihočeský kraj, jeho kulturu, historii, hospodářství a přírodu. Pozvání přijaly 2 české firmy (Motor Jikov Group, a.s. a Bardia, s.r.o.), které měly příležitost představit se rakouské veřejnosti.

Následně proběhla Hospodářská konference. Nejprve referovala univerzitní profesorka Mag. Dr. Gudrun Biffl z Dunajské univerzity v Kremsu o volném pohybu pracovních sil na přeshraničním pracovním trhu. Posluchačům sdělila zajímavé informace o možném vývoji a strategii. Zdůraznila, že určitá politická rozhodnutí mohou mít vliv na ekonomiku a trh práce. Z grafů také vyplynulo, že Waldviertel nepatří k ekonomicky silnému regionu a neočekává se ani velký počet přistěhovalců. Dle výsledku studie může ve venkovských oblastech zastavit migraci pouze spolupráce s ČR a vytvoření technicky vzdělávacích míst. Toto také potvrdila studie „Pracovního trhu v JČ a WV ve vazbě na technické vzdělávání“, kterou představila ředitelka společnosti Employment Service a.s. Mgr. Nina Mocová z Českých Budějovic. Oba příspěvky byly pro posluchače velmi zajímavé, neboť se při závěrečné diskuzi objevily pozitivní reakce.

Loga partnerů