Ve dnech 11. - 12. listopadu 2010 se konalo Jednání Asociace euroregionů ČR. Do Břeclavi se sjelo 6 euroregionů - Euregio Egrensis, Euroregion Šumava, Euroregion Nisa, RRA Jižní Morava, RRA Vysočina a JčSN. Svou účastí nás také poctili zástupci CRR (Ing. Pípla, Mgr. Boušek) a MMR (Ing. Malát).
Jednalo se stavu FMP a rychlosti kontrol. Apelovalo se na zkrácení lhůt. Dále se projednávaly podmínky inovativnosti a udržitelnosti projektu. Na řadu přišla i diskuze na téma možnosti prezentace euroregionů nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Druhý den se řešil současný stav členské základny. Uvažovalo se o jeho rozšíření. Navrhlo se oslovit 2 euroregiony s přeshraniční spoluprácí s Polskem a Slovenskem. Součástí bylo přijetí nového člena asociace. Tím se stala Regionální rozvojová agentura Jižní Morava.
Poslední letošní Jednání AEČR bylo velmi přínosné pro všechny zúčastněné. Akce byla hodnocena jako zdařilá.