Archiv

Česky Deutsch

Ve dnech 11. - 12. listopadu 2010 se konalo Jednání Asociace euroregionů ČR. Do Břeclavi se sjelo 6 euroregionů - Euregio Egrensis, Euroregion Šumava, Euroregion Nisa, RRA Jižní Morava, RRA Vysočina a JčSN. Svou účastí nás také poctili zástupci CRR (Ing. Pípla, Mgr. Boušek) a MMR (Ing. Malát).
Jednalo se stavu FMP a rychlosti kontrol. Apelovalo se na zkrácení lhůt. Dále se projednávaly podmínky inovativnosti a udržitelnosti projektu. Na řadu přišla i diskuze na téma možnosti prezentace euroregionů nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Druhý den se řešil současný stav členské základny. Uvažovalo se o jeho rozšíření. Navrhlo se oslovit 2 euroregiony s přeshraniční spoluprácí s Polskem a Slovenskem. Součástí bylo přijetí nového člena asociace. Tím se stala Regionální rozvojová agentura Jižní Morava.
Poslední letošní Jednání AEČR bylo velmi přínosné pro všechny zúčastněné. Akce byla hodnocena jako zdařilá.

Loga partnerů