Archiv

Česky Deutsch

Vážení žadatelé a příjemci dotace,

reagujeme na současnou situaci a připravili jsme pro vás změny v aktualizované verzi Směrnice pro žadatele, které se týkají možnosti prodloužení doby realizace projektu - VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH až do maximálně 24 měsíců.

Více informací naleznete v kapitolách 2.7 a 5.3.

 

Výňatek ze Směrnice pro žadatele, verze 8/29.4.2020:

2.7 Doba realizace malého projektu

Ve výjimečných případech může být prodloužena doba realizace malého projektu na maximálně 24 měsíců. Nárok na toto prodloužení není automatický, jeho nezbytnost bude posuzována v jednotlivých případech. Prodloužení je přípustné pouze tehdy, pokud nelze realizovat projektové aktivity alternativním, ale obdobným způsobem v původně plánovaném časovém období. Musí být dodržen postup popsaný v kapitole 5.3 (Změny projektu)

 

Přejeme hodně zdaru,

Jihočeská Silva Nortica

Loga partnerů