Archiv

Česky Deutsch

Vážení žadatelé,

vzhledem k situaci Vás chceme požádat, abyste využili i následující možnosti podání žádosti FMP v 9. kole do termínu 18.3.2020, 14:00 hod.:

  • Žadatel odešle žadatelem a partnerem podepsanou žádost a příslušné podepsané přílohy v pdf e-mailem, datum doručení této žádosti je rozhodné pro určení pořadí a registrační čísla žádostí v 9. kole
  • Žadatel odešle 2 originály žádosti a jejích příloh poštou na adresu JčSN, tato pošta bude odeslána nejpozději 18.3.

Děkujeme a přejeme hodně zdaru.

JčSN

Loga partnerů