Archiv

Česky Deutsch

Dne 19. 2. 2020 se konalo na obecním úřadu v Moorbad-Harbachu jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica.

Zúčastnili se ho:

  • Paní Margit Göll, starostka obce Moorbad-Harbach a nová předsedkyně ERSN
  • Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea a předseda české části ERSN
  • Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje a místopředseda ERSN
  • Ing. Jaromír Slíva, starosta města České Velenice a místopředseda ERSN
  • Eduard Köck, starosta obce Thaya a nový místopředseda rakouské části ERSN
  • Zástupci Sekretariátu ERSN – česká a rakouská část

Na pořadu jednání bylo zahájení činnosti pracovní skupiny „Doprava“, nominace členů této skupiny, exkurze starostů z Dolního Rakouska do Jihočeského kraje – návštěva letiště, stavby D3, Jihočeského vědecko-technického parku apod. Dalším bodem jednání byl aktuální stav Fondu malých projektů AT-CZ, projektů Památky žijí, ConnReg AT-CZ, ConNat AT-CZ a příprava nového programového období 2021-2027 vč. Fondu malých projektů. Zde všichni účastníci podpořili opětné zavedení malých investičních projektů do FMP, které podpoří zájem obcí a dalších žadatelů zaměřených na cestovní ruch, budování stezek a jiné drobné investiční akce.

Na závěr se účastníci dohodli na termínu dalšího jednání Výboru, které se uskuteční v červnu 2020 v Jihočeském kraji.

Loga partnerů