Archiv

Česky Deutsch

2020

Vážení zájemci a žadatelé o příspěvek FMP,
na středu 18.3.2020 14:00 hod. je stanovena uzávěrka 9. kola FMP. Vzhledem k současnému stavu nouze, kdy není možné vycestovat do Rakouska a naopak přicestovat do ČR, nemohou žadatelé, kteří to dosud nestihli, zajistit požadovaný podpis partnera na originál žádosti FMP podané v 9. kole. V tom případě je možné, aby partner podpis naskenoval a zaslal ho žadateli e-mailem. Při kontrole formálních náležitostí bude toto Správci FMP tolerováno. Stejný postup bude zachován u prokázání přípravné schůzky, u které žadatel doloží e-mailovou korespondenci mezi ním a partnerem a zápis o rozdělení rolí v projektu pořízený žadatelem.

Sdružení Jihočeská Silva Nortica zve všechny zájemce o realizaci přeshraničních česko-rakouských projektů na:

"Seminář pro žadatele" v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014 - 2020, který se koná

Vážení příznivci a zájemci o dotaci Fondu malého projektu,
vzhledem k tomu, že se blíží datum uzávěrky 10. kola žádostí o dotaci tj. dne 24. září 2020, chceme vám připomenout některé základní informace a inspirovat vás dobrými příklady z praxe, například v naší brožuře.

>Vážení žadatelé,
vzhledem k vládou nařízené úpravě úředních hodin bude areál budov Janderova 147/II, Jindřichův Hradec otevřen pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu v době od 8:50 hodin do 12:10 hodin.

Děkujeme za pochopení

Loga partnerů