Archiv

Česky Deutsch

Sdružení Jihočeská Silva Nortica se svými partnery uspořádalo ve středu 16.10.2019 konferenci Fondu malých projektů INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Akce se uskutečnila od 10.00 do 13.00 hodin v hotelu Savannah ve Znojmě, Chvalovice-Hatě.

Program konference.

Fond malých projektů je realizován na území Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, v Rakousku se jedná o zemi Dolní Rakousko a zemi Horní Rakousko. V každém regionu působí tzv. Správce, který FMP administruje, sbírá žádosti a komunikuje se žadateli.

Na konferenci byly představeny vzorové projekty podpořené z FMP, zaměřené na činnost a spolupráci vodní záchranné služby na Lipně, spolupráci odborníků při obnově silnic na Vysočině a v Dolním Rakousku, spolupráci planetárií v Brně a Linzi, kulturní spolupráci studentů při nacvičení společných muzikálů a divadelních představení, studijní spolupráci gymnázií při zkoumání odkazu pádu železné opony před 30 lety pro současnost. Konferenci pozdravili čelní představitelé zapojených regionů a institucí v České republice i Rakousku. K nejvýznamnějším patřila česká velvyslankyně ve Vídni paní Ivana Červenková, zemský radní pan Martin Eichtinger, ředitel odboru MMR pan Jiří Horáček a náměstci hejtmanů Kraje Vysočina pan Pavel Pacal a Jihočeského kraje pan Pavel Hroch.

Závěrem konference bylo konstatováno, že FMP je účinný nástroj na podporu přeshraniční spolupráce, je dostupný pro malé žadatele, podporuje kulturní spolupráci, spolupráci samosprávy, škol a zájmových spolků. Tematickým rozšířením FMP se mohou v novém programovém období 2021-2027 stát malé investiční projekty, zaměřené na turistiku, obnovu kulturních a přírodních zdrojů, vzdělávání apod.

Tisková zpráva z konference.

Kalendář JčSN 2020.

připojená fotogalerie: Konference FMP Znojmo/Konferenz Znojmo - [10 obr.]

Loga partnerů