Archiv

Česky Deutsch

V těchto dnech byla vydána brožura s názvem „Fond malých projektů Rakousko–Česká republika: Úspěšné projekty 2017–2019“. Tato publikace je realizována v rámci projektu č. ATCZ49 INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020. Obsahuje souhrnné informace o Fondu malých projektů – správci a regiony FMP, programové území, oprávnění žadatelé, kritéria přeshraniční spolupráce partnerů, přeshraniční dopad, typy podporovaných projektů a projektových aktivit, doba realizace, financování a výše dotace… Ve statistikách se zde můžeme i dočíst jaký je současný stav Fondu malých projektů. V druhé polovině brožury najdeme ukázky úspěšných projektů ze všech regionů, tj. z Jihočeského a Jihomoravského kraje, z kraje Vysočina a projekty z Horního a Dolního Rakouska.

Odkaz na brožuru zde.

Loga partnerů