Archiv

Česky Deutsch

2019

Sdružení Jihočeská Silva Nortica zve všechny zájemce o realizaci přeshraničních česko-rakouských projektů na "Seminář pro žadatele" v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014 - 2020.

Sdružení Jihočeská Silva Nortica zve všechny zájemce o realizaci přeshraničních česko-rakouských projektů na "Seminář pro žadatele" v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014 - 2020.

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás pozvat na Středověké slavnosti.

Pozvánka.

Přejeme vám pěkné nadcházející léto.

Letošní Valná hromada sdružení Jihočeská Silva Nortica se konala 18. dubna v Trhových Svinech. Přítomno bylo 28 zástupců členských měst, obcí a institucí. Po skončení jednání jsme měli možnost navštívit a prohlédnout si provoz Tepelného hospodářství města Trhové Sviny.

9. prosince 2019 proběhla závěrečná konference k projektu Památky žijí. Akce se konala v prostorách Univerzitního centra v Telči. Přizváni byli zástupci zapojených památkových objektů, partneři projektu a členové našeho sdružení.

Loga partnerů