Archiv

Česky Deutsch

Vánočně vyzdobené České Budějovice byly místem jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica Waldviertel – jižní Čechy (ERSN). Ing. Štangl, předseda za českou část Euroregionu, a starosta Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, informovali dolnorakouskou delegaci o plánovaných projektech. „Pro venkovské příhraničí je nejdůležitější kvalitní infrastruktura, sousedská spolupráce, a ochota učit se od sebe navzájem“, míní Ing. Hofbauer, předseda Euroregionu za rakouskou stranu. „V euroregionu se zasazujeme o to, aby byly aktivity různých oblastí koordinovány i přes hranici. Finanční podporu na to poskytuje mj. i Fond malých projektů“, podtrhuje Ing. Štangl.

Z tohoto fondu, který je financován programem EU - Interreg AT-CZ, je možné podpořit partnerské projekty mezi rakouskou a českou organizací nebo obcí. V tuto chvíli již byla schválena podpora pro 40 tzv. malých projektů. Paleta témat je široká: sahá od setkání kovářů, přes dětský muzikál až po literární sblížení se společnou domovinou. Prostředky EU ve výši 4,5 milionu eur pro regiony Dolní a Horní Rakousko, jižní Čechy, Vysočinu a jižní Moravu jsou k dispozici do konce roku 2019.

Dalším projektem Interreg AT-CZ, ve kterém je ERSN jižní Čechy vedoucím partnerem, je projekt „Památky žijí“. Zde je cílem zvýšit propagaci a zlepšit dostupnost u památek s nižší návštěvností

Po ukončení jednání provedl Ing. Štangl, ředitel Jihočeského muzea, jeho účastníky výstavou k 1. světové válce. Výstava je otevřena do konce října 2018 a představuje např. i pro školy užitečný doplněk k vyučování dějepisu obou sousedních států.

Foto: Euregio Silva Nortica

Zleva doprava: Ing. Johann Hofbauer, DI Josef Strummer, Helene Mader, MBA, Ing. Martina Petrová, Ing. František Štangl, Mgr. Pavel Hložek, starosta Pavel Hroch, náměstek hejtmanky

České Budějovice, 15. 12. 2017


Připojená fotogalerie: Výbor ERSN České Budějovice - [1 obr.]

Loga partnerů