Archiv

Česky Deutsch

Diskuse k nastavení nového programovacího období EU v přeshraničním regionu Dolní Rakousko–Česká republika.

Celý článek.

připojená fotogalerie: Jednání s dolnorakouským radním Eichtingerem - [2 obr.]