FMP 2019-2022

Česky Deutsch

V  programovém období EU 2014-2020 byly vyhlášeny programy INTERREG V-A podporující přeshraniční spolupráci. Jedním z nich byl i program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, který podporoval spolupráci Jihočeského kraje se zeměmi Horní Rakousko a Dolní Rakousko. Součástí tohoto programu byl tzv. Fond malých projektů (dále FMP), ve kterém bylo pro spolupráci žadatelů z Jihočeského kraje s partnery z Horního a Dolního Rakouska v období 2017-2019  k dispozici ročně 10 mil EUR.

Správcem FMP pro Jihočeský kraj bylo sdružení Jihočeská Silva Nortica (dále JčSN) se sídlem v Jindřichově Hradci.

FMP byl realizován v celém vymezeném území programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. V ČR se jedná o území kraje Jihočeského, Vysočiny a Jihomoravského, v Rakousku o regiony Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

V rámci FMP byla vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správci FMP přijímali projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy.


Základní podmínky

 • Žadatel musí mít přeshraničního partnera se sídlem v programovém území, se kterým bude realizovat aktivity projektu.
 • Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 15 měsíců a začíná datem uvedeným v žádosti.
 • Minimální velikost projektu je 3.529,41 EUR, maximální 23.529,41 EUR. Příspěvek EFRR (výše dotace) je v rozmezí 3.000-20.000 EUR.
 • Podíl příspěvku EFRR je 85%, spoluúčast žadatele 15%.
 • Žadatel musí mít finanční prostředky na předfinancování projektu.


Příklady vhodných aktivit:

 • spolupráce samosprávy, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovaných organizací,
 • spolupráce zájmových spolků, svazků, sdružení a jiných nestátních neziskových organizací,
 • spolupráce sociálních a zdravotnických zařízení a bezpečnostních složek,
 • spolupráce vzdělávacích institucí  spolupráce různých typů škol a volnočasových zařízení,
 • spolupráce institucí v hospodářské oblasti  pracovní trh, turistika, doprava a mobilita, hospodářské a agrární komory,
 • spolupráce institucí v oblasti ochrany zdrojů  přírodní a kulturní dědictví, ochrana přírody, vody a klimatu, úspory energií, obnovitelné zdroje energií apod.;


Možné nástroje a aktivity k realizaci malých projektů:

 • workshopy, přednášky, semináře, konference, diskusní panely,
 • exkurze,
 • jazykové vzdělávání,
 • tvorba společných přeshraničních databází,>
 • festivaly, představení, výstavy, umělecké dílny apod.,
 • výměny mládeže, studentů, učňů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků,
 • přeshraniční spolupráce škol a organizací mládeže,
 • propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace,
 • organizace a účast na výstavách a veletrzích – pouze v kombinaci s výše uvedenými aktivitami.

V rámci FMP nebylo možné podpořit opakované projekty bez jasného přidaného inovativního charakteru. V případě opakovaného projektu musí být jasně a zřetelně popsáno, v čem jsou plánované aktivity inovativní a zřetelně odlišné od předchozího realizovaného projektu.


Schválené projekty

13. kolo - uzávěrka 13. říjen 2021

12. kolo - uzávěrka 30. červen 2021

11. kolo - uzávěrka 15. února 2021

10. kolo - uzávěrka 24. září 2020

9. kolo - uzávěrka 18. března 2020

8. kolo - uzávěrka 13. listopadu 2019

7. kolo - uzávěrka 26. června 2019 

6. kolo - uzávěrka 16. ledna 2019 

5. kolo - uzávěrka 12. října 2018

4. kolo - uzávěrka  22. června 2018 

3. kolo - uzávěrka 23. března 2018

2. kolo - uzávěrka 6. prosince 2017

1. kolo - uzávěrka 18. září 2017

Loga partnerů