Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

Horní menu

Logo Interreg CZVlajka Evropské unie CZLD Logo CZ 4c

Projekt: Venkovské památky / Ländliche Denkmäler

Web projektu:  www.venkovskepamatky.cz 

Podtitul: venkovská architektura, zříceniny, křížové cesty, kulturní a přírodní památníky

Program: Interreg V-A Rakousko-ČR 2014-2020

Partneři projektu:

Území: Projekt je realizován na území regionů Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Waldviertel v Dolním Rakousku a Mühlviertel v Horním Rakousku.

Doba trvání: 01.10.2020 – 31.12.2022.

Cíle projektu:

  • zvýšit návštěvnost na malých venkovských památkách,
  • motivovat turisty k návštěvě venkova,
  • prodloužit dobu pobytu turistů v regionu, zvýšit počet přenocování.

Výstupy projektu:

  • srovnávací analýza venkovských památek v českých a rakouských projektových regionech - srovnání významu pojmů lidová architektura, venkovské památky, doporučení společných témat a turistických produktů apod.
  • plánovaní společných turistických produktů - určení několika větších center nabídky v každém regionu (do 10 center na region), na které budou malé památky v blízkém okolí navázány, společně s nimi propagovány a nabízeny k návštěvě.
  • propojení těchto center nabídky mezi regiony podle společných témat a potenciálů, zvýšení intenzity jejich turistické spolupráce, spolupráce návštěvních center na společné a propojené nabídce, její propagace a nabídka cestovním kancelářím a agenturám

Loga partnerů