Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

JČSN

Společná „bezhraniční“ zdravotnická péče, interkomunální spolupráce obcí v mikroregionu nebo inovativní přístupy v oblasti udržitelných energií. S velkým zájmem kvitovala taková témata  exkurze do rakouského příhraničí, kterou pro jihočeské starosty zorganizoval dne 29.11.2023 Euroregion Silva Nortica Jižní Čechy-Waldviertel.

V pondělí 27. listopadu 2023 se konalo jednání Výboru Euroregionu Silva Nortica v Lázních Aurora v Třeboni. Na programu bylo dokončení příprav exkurze českých starostů na zajímavé projekty v Rakousku. Dne 29. listopadu totiž proběhne exkurze v centru Health across MED v Gmündu, v mikroregionu Lainsitztal (údolí Lužnice) na téma interkomunální spolupráce a v Großschönau si účastníci exkurze prohlédnou Slunečný svět.

Přípravy na podání žádosti na administraci FMP finišují.

Na základě rozhodnutí Řídícího orgánu Programu Interreg Rakousko – ČR 2021–2027 byla vyhlášena speciální Výzva pouze pro předkládání žádosti o administraci dvou Fondů malých projektů za oblasti people-to-people a cestovní ruch a kultura. Termín odevzdání žádostí je 15. 8. 2023, přičemž o přidělení dotace na FMP bude rozhodnuto Monitorovacím výborem Programu začátkem prosince 2023. 

Po dohodě politických reprezentací bude administrovat Fond pro tzv. people-to-people (dále FMP P-T-P) projekty Jihočeská Silva Nortica a Fond pro cestovní ruch a kulturu (dále FMP CR+K) Euroregion Pomoraví.

Na FMP P-T-P je celkem určeno cca 6,493 miliónů € a na FMP CR+K 2,150 miliónů €.


Jsou dány i parametry rozpočtu malých projektů:

 

    Typ FMP

   Výše celkových projektových výdajů

   People to people

   max. 30.000 €

   Kultura a cestovní ruch    

   max. 50.000 €

 

Pro aktuální období 2021–2027 je výše dotace EFRR 80 %, tj. výše uvedená čísla je nutné zmenšit o 20 %.

Podrobnosti k fungování Fondů, Směrnice pro žadatele, hodnotící kritéria pro projekty, pravidla fungování Regionálních Monitorovacích výborů, jejich personální složení, Dohoda o spolupráci mezi regionálními partnery na realizaci obou Fondů se finalizují a jejich přesné znění a detaily budou zveřejněny nejpozději na konci roku 2023.

Doudleby na Českobudějovicku se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023. Tradiční dobrou zprávu i se srdečnou gratulací telefonoval náměstek hejtmana Pavel Hroch starostovi Zdeňku Šmídovi v pondělí 26. června. Pro obec s téměř pěti sty obyvateli se jedná o premiérový titul. V roce 2019 však již získaly Modrou stuhu a v 2022 pak Zelenou stuhu.


2 0 1

Moment překvapení se u starosty rázem proměnil ve velkou radost. „Ježíšmarjá, tak vám tedy za tuto radostnou zprávu moc děkuji. Stejně tak děkuji celé porotě, že ocenila naši práci. A nesmím zapomenout poděkovat také všem našim občanům a spolkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli a určitě se postarají i o to, aby slavnostní vyhlášení výsledků v naší obci bylo opravdu hezké,“ sděloval své dojmy po telefonu Šmíd, který si prý musel na tu zprávu sednout. Za držitelem vítězné Zlaté stuhy obsadily stříbrnou příčku Svatá Maří na Prachaticku a bronz si odnesla obec Dubné na Českobudějovicku.

V pátek 9. června 2023 se konala Valná hromada našeho sdružení Jihočeská Silva Nortica. Přijali jsme pozvání pana starosty Rudolfova Víta Kavalíra a zorganizovali letošní jednání v budově Hornického muzea v Rudolfově. Na závěr jsme si prohlédli expozice muzea a v rámci komentované prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o historii Rudolfova.

 

Valná_Hromada_Rudolfov_červen_2023_2.jpgValná Hromada Rudolfov červen 2023 4Valná Hromada Rudolfov červen 2023 1Valná Hromada Rudolfov červen 2023 5


7b238217-2ce3-4b38-8a4a-da75994d78d8.jpg

 Starostové z Dolního Rakouska a jižních Čech se včera zúčastnili společné přeshraniční exkurze pořádané Euroregionem Silva Nortica. V rámci celodenní exkurze měli možnost si prohlédnout připravenost českobudějovického letiště. S významnými dopravními stavbami včetně dopravní dostupnosti na jihu Čech je seznámil jednatel JIKORD a.s. Ing. Jiří Kafka a průběh stavby dálnice D3 včetně jedné ze zásadních staveb projektu (Dobrovodský tunel) představila ředitelka Správy Ředitelství silnic a dálnic pro Jihočeský kraj Ing. Vladimíra Hrušková. Odpoledne si mohli sami vyzkoušet technologické start upy v rámci vzdělávacích programů a modulů Jihočeského vědecko-technického parku. Na základě velkého zájmu o dění u našich sousedů plánuje Jihočeská Silva Nortica společně s Dolním Rakouskem další společnou přeshraniční exkurzi pro starosty jihočeských a dolnorakouských obcí na podzim letošního roku.

57f19ac7 87d5 4e8e b92c 6376c21a8d30

Loga partnerů