Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

Tisková zpráva

Venkovské památky zahájeny

 Ve čtvrtek 14. října 2021 se konala v Holašovické hospodě zahajovací konference k novému projektu „Venkovské památky/Ländliche Denkmäler“. Ten je podpořen přeshraničním programem INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020. Úvodní slovo pronesl 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. František Talíř. Dále účastníky přivítal starosta hostitelské obce Jankov-Holašovice Ing. Jan Jílek.

 

Logo Interreg CZVlajka Evropské unie CZLD Logo CZ 4c

Hlavními body programu bylo představení samotného projektu, které přednesl zástupce Lead-partnera projektu Jihočeská Silva Nortica pan Pavel Hložek, a prezentace průběžných výsledků studie, které přednesla paní Darya Haroschka z Dunajské university v Kremsu. Další příspěvek měl pan Andreas Schwarzinger, ředitel Walviertel Tourismus. Tématem byly poznatky z pandemie koronaviru pro práci v cestovním ruchu. Na podobné téma hovořila i Oľga Königová, ředitelka Vysočina Tourism, a Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky.

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti na malých venkovských památkách a jejich větší propagace na veřejnosti. Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt „Památky žijí“, který podporoval návštěvnost hradů, zámků a klášterů. Záměrem obou projektů je rozptýlit návštěvníky po krajině, ukázat jim cestu z velkých návštěvních center do míst méně navštěvovaných – k venkovským památkám, selskému baroku, mlýnům, tvrzím, zříceninám, křížovým cestám, kulturním a přírodním památníkům v krajině apod.

Pavel Hložek
Jihočeská Silva Nortica
LP projektu „Venkovské památky“

Leták Venkovské památky

Venkovské památky zahájeny3Venkovské památky zahájeny2Venkovské památky zahájeny5Venkovské památky zahájeny6

Loga partnerů